Zamknij

Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy

Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Edward Hartwig Mazowieckie Krajobrazy, Edward Hartwig
Nowość

Autor:

Edward Hartwig

Fotografie:

Sebastian Klochowicz

Skład DTP:

Zdzisław Słomski

Cena: 35.00zł

Ilość:

Oceń produkt:

Opis produktu

Katalog towarzyszący wystawie „Edward Hartwig Mazowieckie krajobrazy” zawiera prace reprezentujące przekrój siedmiu dekad twórczej pracy jednego z najwybitniejszych fotografików polskich. Artysty rozpoznawalnego na wszystkich kontynentach, którego prace były i są prezentowane w największych światowych galeriach sztuki.

Edward Hartwig urodził się w Moskwie w roku 1909 zmarł w 2003 roku w Warszawie.   W latach 1932-34 studiował w Graphisches Institut w Wiedniu u znanych fotografów: Rudolfa Koppitza i Hansa Daimlera. W 1930 roku po raz pierwszy zaprezentował swe prace w Lublinie. W 1938 roku pracował jako wolny fotograf. W latach 30. z polskimi piktorialistami brał udział w wystawach w Lublinie i w Warszawie.

Jako pierwsze w katalogu prezentujemy prace z okresu piktorialnego, kiedy to Hartwig był pod wpływem swojego idola i mentora Jana Bułhaka. W tym czasie dał się już poznać jako mistrz krajobrazu. Jego prace wypełniały także propagowany przez Jana Bułhaka program „fotografii ojczyźnianej”. Prezentowały swoisty mariaż realizmu z tradycjami piktorializmu. Od początku swojej twórczości był postrzegany jako artysta nowoczesny, twórczo eksperymentujący z fotograficzną materią, poszukiwał formy oraz sposobów na odrealnienie obrazu, zbliżając medium fotografii do sztuk plastycznych. Wiązało się to najpewniej z jego młodzieńczych zainteresowań malarstwem. Edward Hartwig przez całe życie związany był z fotografią. Początkowo jej formą użytkową (rzemieślniczą), a po ukończeniu studiów artystyczną również eksperymantalną. Był niezwykle pracowity, konsekwentny i odważny w fotograficznych rejestracjach. Podejmował różnorodne tematy. Był pejzażystą, portrecistą, dokumentalistą, fotografem sportowym, fotografował ludzi teatru i sztuki.

Katalog prezentuje wybrane prace, które znalazły się na wystawie w Muzeum Wsi Radomskiej. Przedstawiają one pejzaże, ludzi podczas codziennych zajęć oraz szeroko rozumiany eksperyment fotograficzny. Prezentowane są: graficzne formy krajobrazu, fotografie wykonywane w podczerwieni (bardzo trudna i rzadka w tamtych czasach metoda pracy), formy negatywowe oraz przykłady manipulacji nad obrazem w ciemni fotograficznej.  W publikacji znajdą Państwo również kolorowe fotografie pochodzące z ostatniego okresu życia artysty.                                                                                                                                          

Edward Hartwig posługiwał się pewną manierą, niezbyt popularną i charakterystyczną tylko dla siebie,           a mianowicie docinał swoje fotografie do pożądanego formatu nożyczkami, w skutek czego krawędzie fotografii są nierówne. Prezentujemy efekt tych zabiegów w katalogu.

W trakcie prac nad wystawa, dokonaliśmy bardzo ciekawego odkrycia. Jednym z eksponatów prezentowanych na ekspozycji jest aparat, którym fotografował Edward Hartwig. Kamera ta pokazywana była na kilku wystawach jako przedmiot osobisty należący do fotografa. Przez ponad 20 lat od śmierci artysty bezpiecznie przechowywana przez córkę Danutę.

Kiedy aparat trafił do muzeum odkryliśmy, że w środku znajduje się film. O fakcie tym powiadomiliśmy  Panią Danutę Hartwig Saulewicz córkę artysty, prosząc o zgodę na wywołanie negatywu. Zgodę otrzymaliśmy.

Po wywołaniu negatywu okazało się, że został na nim uwieczniony sam Edward Hartwig podczas jednej ze swoich ostatnich wystaw około roku 2001 oraz prawdopodobnie jeden z ostatnich motywów fotograficznych nad którymi pracował.

 

Z radością dzielimy się z Państwem tym odkryciem prezentując je w  katalogu jako prawdopodobnie ostatnie dzieło fotografa.

 

Sebastian Klochowicz

 

 

Dane techniczne

Fotografie:

Sebastian Klochowicz

Skład DTP:

Zdzisław Słomski

Nakład:

100 szt

Druk:

VIRGO Poligrafia

Objętość:

64 str

Oprawa:

miękka, szyto-klejona

Wydawca:

MWR

Rok wydania:

2023

ISBN:

978-83-61322-42-9

Ilustrator:

Zdzisław Słomski

Format:

23x23

Opinie klientów
Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .