Zamknij

Kalendarz na rok 2023

Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Kalendarz na rok 2023 , Tomasz Grzyb
Nowość

Autor:

Tomasz Grzyb

Nakład:

15 szt

Druk:

VIRGO Poligrafia

Cena: 45.00zł

Ilość:

Oceń produkt:

Opis produktu

 

 

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu jest miejscem spotkań z kulturą i sztuką różnych typów i form. Obok tradycyjnych sposobów prezentacji dziedzictwa kulturowego regionu – poprzez wystawy, wydarzenia plenerowe, lekcje muzealne – w minionym roku sięgnęliśmy po fotografie, jako źródło informacji na temat krajobrazu kulturowego wsi polskiej w XX wieku. W efekcie przygotowaliśmy cykl wystaw fotograficznych, z których jedna, zatytułowana „Dysocjacje, czy natura światła?” poświęcona była impresjom na temat Muzeum Wsi Radomskiej. Autorem zaprezentowanych fotografii jest znany radomski fotograf Tomasz Grzyb. W kalendarzu na 2023 rok z przyjemnością publikujemy 13 prac pochodzących z tej wystawy. Cykl nieoczywistych ujęć muzealnego krajobrazu oraz wiejskiej architektury stanowi artystyczną wizję miejsca. Fotografie są dowodem na to, że jest ono nie tylko świadkiem historii, miejscem prezentacji dziedzictwa kultury materialnej i duchowej radomskiej wsi, ale także źródłem inspiracji dla artysty. Opublikowane fotografie przenoszą nas w odrealniony świat z pogranicza snu i jawy. Pokazują zabudowania oraz plenery w innym świetle – dosłownie i w przenośni. Tomasz Grzyb fotografował skansen w technice niezwykle rzadkiej, dającej nieoczekiwane efekty, a mianowicie w świetle podczerwonym. I tak oto otaczająca nas przyroda fotografowana latem w ostrym kontrastowym słońcu stwarza pozory zimy. Drzewa wyglądają jak pokryte szronem, a widoczne na ujęciach barwy wprowadzają nas w świat wyobraźni i sennych marzeń.  

Niech ta wizja zawieszona między realizmem a wrażliwością artysty będzie dla Państwa zachętą do odwiedzania skansenu w poszukiwaniu wytchnienia od trudów codzienności. Zapraszam do odwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz uczestniczenia w wydarzeniach artystycznych, koncertach i wystawach, podczas których staramy się przybliżyć Państwu tematy związane nie tylko z życiem na radomskiej wsi.

 

Kalendarz na rok 2023 zawiera 12 plansz z kalendarium na 3 miesiące

 

Sebastian Klochowicz

Dane techniczne

Nakład:

15 szt

Druk:

VIRGO Poligrafia

Fotografie:

Tomasz Grzyb

Skład DTP:

Zdzisław Słomski

Objętość:

14 str (41 x 28 cm – układ poziomy)

Oprawa:

Karton

Wydawca:

MWR

Rok wydania:

2022

Opinie klientów
Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .