Zamknij

Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim

Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Papież napotkany - Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim, Marcin Stańczuk
Nowość

Autor:

Marcin Stańczuk

Skład DTP:

Mateusz Kamieński MATEO STUDIO GRAFICZNE

Nakład:

1000

Cena: 70.00zł

Ilość:

Oceń produkt:

Opis produktu

„Papież Napotkany” to próba zebrania informacji oraz pamiątek po wizytach apostolskich św. Jana Pawła II w regionie oraz Diecezji Radomskiej. W bogato ilustrowanej liczącej 336 str. książce, autor prezentuje fotografie dokumentujące wydarzenia mające miejsce podczas pielgrzymek Papieskich oraz przedmioty, które powstały by je upamiętnić.

W wydawnictwie zamieszczono ponad 350  unikatowych zdjęć pochodzących głównie z prywatnych zbiorów, przedstawiających: dokumenty, ludzi, miejsca oraz przedmioty.

 

A oto co napisali we wstępie do publikacji wydawca oraz autor:

 

Wydawnictwo ,,Papież napotkany" ma przybliżyć nam, jak został zapamiętany Ojciec Święty na ziemi radomskiej. Historia życia Jana Pawła II to przecież wielowątkowe opowiadanie o artyście, filozofie, teologu, duszpasterzu oraz polityku, a przede wszystkim o uśmiechniętym, dobrym człowieku, który miał olbrzymi wpływ na kształt dzisiejszego świata.

Ilona Jaroszek – Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej

 

Czytelnikowi niniejszej publikacji winien jestem kilka słów wprowadzenia. Jej początki wiążą się z zainteresowaniem materialnymi przejawami przywiązania do postaci Ojca Świętego w formie poświęconych papieżowi obiektów ruchomych pozyskiwanych przez osoby prywatne. To zarówno świeckie bibeloty (m.in. breloczki, plakaty, ulotki, chusty, talerze, przypinki, makatki, popiersia, me- dale, monety, znaczki pocztowe, korespondencja), jak też artefakty sakralne (np. medaliki, różańce, święte obrazki, błogosławieństwa, pamiątki pierwszej komunii świętej). Wśród nich dominują rzeczy wytwarzane na skalę masową, produkowane fabrycznie lub chałupniczo, w większości nieposiadające akcentów indywidualistycznych. Z powodu powtarzalności i braku walorów dzieł sztuki obiekty te są narażone na zapomnienie, degradację, niekiedy zaś właściciele pozbywają się ich. Upływający czas i zachodzące w kulturze zmiany mentalne mogły pozbawić je nimbu świętości czy nośnika pamięci. Z muzealnej perspektywy przedmioty te stanowią wartość ze względu na wskazanie potrzeb religijnych i estetyki osób żyjących równolegle do upływającego pontyfikatu papieża Polaka, a także przejaw przywiązania do jego osoby w późniejszym czasie. Ważnym aspektem publikacji są udostępnione ze zbiorów prywatnych zdjęcia, głównie z wizyt Jana Pawła II w Polsce, oraz z pielgrzymek wiernych do Watykanu. Od wyżej wymienionych wytworów odróżnia je niepowtarzalność i zawarty w nich zapis autentycznych sytuacji. Należy też podkreślić, że zarówno obiekty prezentowane na zdjęciach, jak i same fotografie, będące emanacją pamięci i kultu papieża, nie były poddane zabiegom renowatorsko-konserwacyjnym. Ich wygląd informuje więc o intensywności i sposobie użytkowania, o zużyciu oraz stosunku właścicieli do tych przedmiotów.

Marcin Stańczuk – Autor książki, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej

 

Dane techniczne

Skład DTP:

Mateusz Kamieński MATEO STUDIO GRAFICZNE

Nakład:

1000

Druk:

VIRGO Poligrafia

Fotografie:

praca zbiorowa

Objętość:

336

Oprawa:

Twarda

Wydawca:

Muzeum Wsi Radomskiej

Rok wydania:

2020

ISBN:

978-83-61322-37-5

Ilustrator:

Mateusz Kamieński MATEO STUDIO GRAFICZNE

Format:

22,5x22,5 mm

Opinie klientów
Zobacz też

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .