Zamknij

Wystawa obrazów Janusza Dziurawca

Wystawa czynna od 18 lutego do 25 kwietnia 2005 roku. Tematem szczególnie Artystę zajmującym jest przyroda-góry, lasy, polne rozłogi oraz krajobraz miejski-pejzaże Warszawy, Paryża także stara architektura małych miasteczek na Mazowszu: Przysuchy, Mogielnicy, Odrzywołu.


Wystawa czynna
od 18 lutego do 25 kwietnia 2005 roku.


Janusz Dziurawiec, urodzony w Warszawie w 1950 roku. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina uzyskał w 1980 r.

Uprawia malarstwo. Tematem szczególnie Artystę zajmującym jest przyroda-góry, lasy, polne rozłogi oraz krajobraz miejski-pejzaże Warszawy, Paryża także stara architektura małych miasteczek na Mazowszu: Przysuchy, Mogielnicy, Odrzywołu. Cechą jego twórczości jest wykorzystanie fotografii jako zapisu realnego obrazu, który przedstawiony na płótnie, kartonie lub papierze staje się nierzeczywisty-poprzez refleksy światła, wyostrzenie lub mglistość wyodrębnionych planów, paletę złamanych barw.

Prace artysty znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Musee des Arts Contenporains w Paryżu , Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum w Wałbrzychu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, w Galerii Zachęta w Warszawie, BWA w Kielcach, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz w wielu kolekcjach w kraju i za granicą.

Swoją twórczość prezentował na ponad stu wystawach. Jego najważniejsze, indywidualne ekspozycje to: 1988-Galeria BWA Arsenał-Poznań, Leszno, Ostrów Wielkopolski Śpiące Domy, Galeria Test, Warszawa. 1990-Ośrodek Kultury-Sofia Bułgaria, "Las Dwa"-Galeria BWA TEST-Warszawa. 1991-Galeria 85-Gdańsk, Galeria EL-Elbląg. 1993-Galeria BWA-Nowy Sącz. 1995-Narodziny Rzeki-DOM Sztuki-Ursynów Warszawa. 1996-"Gwiazdy nad Tobą-Gwiazdy pod Tobą" Puławska Galeria Sztuki. 1997-Galeria KOBE- Zakopane. 1999-"Ziemia". Galeria Otwarte Koło-Warszawa. 2000-"Barwy Miasta"-Galeria Delfiny Krasickiej-Warszawa. 2001-"Miasteczko" Ursynów-Warszawa.

Od wielu lat wieś Bolęcin koło Przysuchy jest dla Artysty miejscem szczególnym-miłego przebywania i artystycznej inspiracji.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .