Zamknij

Wyniki konkursu historyczno-plastycznego "Przysucha w stulecie niepodległości"

W Muzeum im. Oskara Kolberga rozstrzygnięto konkurs historyczno-plastyczny

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU

„Przysucha w stulecie niepodległości”.

Orgaznizowanego przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

z dnia 13 listopada 2018 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, kustosz dyplomowany Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

2. Dominika Lefek, kustosz Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

3. Aneta Szwczyk, przewodnik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Cele, zadania Konkursu zostały zawarte w Regulaminie.

Na konkurs napłynęło 17 (siedemnaście) prac uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich.
Uczestnicy Konkursu byli przedstawicielami następujących placówek:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze
  2. Zespół Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze
  3. Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Komisja dokonała ich oceny w trzech kategoriach wiekowych:

  • kategoria I: 4 - 6 klasa szkoły podstawowej
  • kategoria II: 7 - 8 klasa szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum
  • kategoria III: 1 – 3 klasa szkoły średniej

Komisja konkursowa przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

a) Kategoria I: 4 – 6 klasa szkoły podstawowej

I miejsce Hanna Wielgo, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

II miejsce: Zuzanna Madej, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

III miejsce: Julia Wróbel, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

wyróżnienie: Mateusz Fidos, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

b) Kategoria II: 7 – 8 klasa szkoły podstawowej i 3 klasa gimnazjum

I miejsce: Jakub Pawlik, Zespół Placówek Oświatowych, klasa III gimnazjum

II miejsce: Natalia Podsiadła, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

III miejsce: Adam Kubicki, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

c) Kategoria III: 1 – 3 klasa szkoły średniej

wyróżnienie: Klaudia Nowak, Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Posiedzenie komisji konkursu plastycznego zakończono dokumentując je niniejszym protokołem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .