Zamknij

Wręczenie nagród - FOTORELACJA

Wręczenie nagród - FOTORELACJA

Wspaniałe Portrety Oskara Kolberga wykonane przez uczestników konkursu plastycznego można oglądać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

W urokliwej siedzibie Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Portret Oskara Kolberga". Wydarzenie to przyciągnęło utalentowanych artystów, zarówno młodszych, jak i starszych, z pasją oddających hołd wielkiemu polskiemu etnografowi.

Konkurs, mający na celu uwiecznienie postaci Oskara Kolberga w różnych formach artystycznych, spotkał się z entuzjazmem i kreatywnością uczestników. Jury miało nie lada wyzwanie wybierając spośród licznych, wyjątkowych prac, które wpłynęły na Muzeum.

Laureaci zostali wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych, a ich prace zachwyciły zarówno wyrazem artystycznym, jak i głębokim zrozumieniem dziedzictwa Kolberga. Warto podkreślić, że każdy uczestnik przyczynił się do stworzenia wyjątkowej atmosfery podczas tego artystycznego święta.

"Z ogromną radością i dumą ogłaszamy, że zwycięskie prace zasługują na szczególne uznanie. Widzimy, jak artystyczne talenty rozwijają się w naszym regionie, a postać Oskara Kolberga nadal inspiruje kolejne pokolenia" - mówi Pani Ilona Jaroszek, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej.

Nagrody zostały uroczyście wręczone podczas wystawy, gdzie prace uczestników prezentują się obok siebie, tworząc wspaniałą mozaikę hołdu dla etnografa. Po ceremonii zgromadzeni mieli przyjemność wysłuchać koncertu utalentowanych uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach.

Muzeum serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie oraz wyjątkowe spojrzenie na postać Oskara Kolberga. To wydarzenie stanowi nie tylko artystyczne święto, ale także okazję do budowania wspólnoty i celebracji kultury regionalnej.

Zapraszamy do Muzeum im. Oskara Kolberga, by podziwiać te niezwykłe portrety.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .