Zamknij

Wielkanocne warsztaty w Muzeum Kolberga w Przysusze

Wielkanocne warsztaty w Muzeum Kolberga w Przysusze

Zapraszmy na warsztaty wielkanocne do Muzeum w Przysusze

Serdecznie zapraszamy do Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze na Warsztaty Wielkanocne.  Zaczynamy 26 lutego.

Na zajęciach będziemy wykonywali tradycyjne palmy lub pisanki, Warsztaty poprzedza krótka część teoretyczna poświęcona tradycjom okresu Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej i Wielkiej Nocy. Uczestnicy usłyszą o zwyczajach związanych ze święceniem palm, poznają symbolikę poszczególnych elementów. Zapoznają się z techniką wykonywania tradycyjnych palm opoczyńskich.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Obowiązują zapisy grup.

Uczestnicy zajęć przynoszą ugotowane jajko w skorupce.

 

14 i 15 marca 2024 r. (czwartek-piątek) Warsztaty z twórczyniami ludowtmi

Warsztaty etnograficzne wykonywania palm i pisanek wielkanocnych, prowadzone przez twórczynie ludowe z regionu opoczyńskiego – Mariannę Rzepkę i jej córkę Bożenę Dulnikiewicz z Bielowic.

23 marca 2024 r. (sobota), godzina 15.00 Rodzinne warsztaty

Serdecznie zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach wielkanocnych, które odbędą się w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze 23.03.2024 r. w godz. 15.00-17.00. Podczas warsztatów będziemy tworzyli palmy i pisanki.

Na zajęciach poprzedzających Niedzielą Palmową, nauczymy się wykonywać palmy wielkanocne, kwiaty z bibuły oraz pisanki do koszyczka wielkanocnego. Uczestnicy zajęć przynoszą ugotowane jajko w skorupce, z którego zrobimy pisankę metodą batikową i nie tylko.

Bilet spcjalny na warsztaty rodzinne w cenie 1 zł.

 

Zapraszamy do zapisów

Tel: 48 675 22 48

Bilety:

Grupy szkolne w ramach programu „Kulturalna Szkoła” – 1 zł (obowiązuje zgłoszenie - wniosek do pobrania na stronie Muzeum: www.muzeum-radom.pl)

Do 7 lat – 12 zł    Powyżej 7 lat – 20 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .