Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu "Portret Oskara Kolberga"

Rozstrzygnięcie konkursu

17 listopada 2023 r. rozstrzygnięto konkurs "Portret Oskara Kolberga". W trudnych wyborach komisję konkursową wspomagała Bożena Michałek, plastyk.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU„Portret Oskara Kolberga”

Organizowanego przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Z DNIA 17 LISTOPADA 2023 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

  1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, kustosz dyplomowany Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
  2. Aneta Szwaczyk, asystent muzealny, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
  3. Bożena Michałek, plastyk

Cele, zadania Konkursu zostały zawarte w Regulaminie.

Do dnia 6 listopada 2023 r. do Muzeum im. Oskara Kolberga wpłynęły:

179 prace z poszczególnych szkół i przedszkoli:

 

 

szkoła, przedszkole

ilość

 

Samorządowe Przedszkole nr 1 Przysucha

3

 

Przedszkole Samorządowe w Ninkowie

4

 

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Klwowie

12

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Łąckiego w Borkowicach

17

 

Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

7

 

Szkoła Podstawowa im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Rzucowie

11

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach

6

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

36

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Skrzyńsku

7

 

Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Chlewiskach

6

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłudnie

8

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1w Przysusze

14

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

14

 

Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

15

 

Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

3

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej

2

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim

3

 

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Gożdzikowie

6

 

Koło Plastyczne przy Domu Kultury w Przysusze

5

 

Komisja dokonała ich oceny w pięciu kategoriach wiekowych:

  • I Kategoria – przedszkola
  • II Kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych
  • III Kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych
  • IV Kategoria – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych
  • V Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Komisja konkursowa  oceniała prace biorąc pod uwagę zgodność z tematem konkursu, staranność wykonania pracy a także ogólny wyraz artystyczny. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

a) I Kategoria – przedszkola

I miejsce:        Mikołaj Pianka, Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie

II miejsce:       Mieszko Skuza, Przedszkole Samorządowe w Ninkowie

III miejsce:      Iga Matlakiewicz, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Przysusze

wyróżnienie:   Tymon Łomża, Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Klwowie

 

b) II Kategoria – uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce:        Zofia Zaczkiewicz, Publiczna Szkoła Podstawowa w Skrzyńsku

II miejsce:       Julia Zawłocka, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowicach

III miejsce:      Antonina Rejczak, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie

wyróżnienie:   Matylda Gil, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowicach

wyróżnienie:   Małgorzata Kubicka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

 

c) III Kategoria – uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce:        Błażej Borówka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

II miejsce:       Zofia Kalita, Publiczna Szkoła Podstawowa w Wieniawie

III miejsce:      Natalia Zając, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

wyróżnienie:   Maksymilian Brodecki, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borkowicach

wyróżnienie:   Milena Stańczyk, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

wyróżnienie:   Amelia Węgrecka, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

 

 d) IV Kategoria – uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych

I miejsce:        Roksana Anna Papis, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

II miejsce:       Estera Mróz, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze

III miejsce:      Wiktoria Sowińska, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

wyróżnienie:   Oliwia Mędra, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

wyróżnienie:   Klaudia Urbańczyk, Publiczna Szkoła Podstawowa w Rusinowie

 

 e) V Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce:        Julia Sobczak, Zespół Szkół nr 2 w Przysusze

II miejsce:       Katarzyna Ślusarczyk, Zespół Szkół nr 1 w Przysusze

III miejsce:      Antoni Kądziela, Zespół Szkół nr 1 w Przysusze

wyróżnienie:   Julia Gamoń, Zespół Szkół nr 1 w Przysusze

wyróżnienie:   Mikołaj Kałwa, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Sczerbackiej

wyróżnienie:   Milena Mierzwicka, Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie

wyróżnienie:   Aleksandra Skałban, Zespół Szkół nr 1 w Przysusze

Nagrody za przyznane miejsca zostaną wręczone uczestnikom w Muzeum im. Oskara Kolberga  przez organizatora Konkursu po wcześniejszym ustaleniu terminu.

O terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Członkowie Komisji Konkursowej dziękują wszystkim uczestnikom, które wzięły udział w konkursie. Doceniamy bardzo duży wkład pracy włożony w wykonanie prac plastycznych.  Jesteśmy zaskoczeni wielką ilością przygotowanych prac, ich bardzo wyrównanym poziomem artystycznym, różnorodnością i wielością zastosowanych technik. Komisja jest w pełni uznania dla autorów prac którzy wykazali się pomysłowością i wykonali prace o wysokich walorach artystycznych i estetycznych.

Komisja Konkursowa słowa uznania kieruje także do nauczycieli i opiekunów za zaangażowanie w pracę z uczniami i przygotowanie do udziału w konkursie „Portret Oskara Kolberga”.

Posiedzenie Komisji konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członów Jury.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .