Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu "Pamiątka z Przysuchy"

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu "Pamiątka z Przysuchy" realizowanego przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Otrzymaliśmy 24 prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych i średnich z następujących placówek:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Przysusze

2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

3. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim

4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Szczerbackiej

5. Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

6. Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Dnia 24 lutego br. zebrała się komisja, która oceniła prace wg kryteriów zawartych w regulaminie. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

Kategoria II: klasy 4 - 6 szkoły podstawowej

I miejsce: Oliwia Dębowska, klasa VI z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

II miejsce: Lena Marasek, klasa V z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

wyróżnienie: Oskar Pełka, klasa V z Publicznej Szkoły Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

Kategoria III: klasy 7 - 8 szkoły podstawowej

I miejsce: Amelia Gawin, klasa VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie

II miejsce: Hanna Wielgo, klasa VII z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Przysusze

wyróżnienie: Karolina Proch, klasa VII z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie Koneckim

Kategoria IV: klasy I - IV szkoły średniej

I miejsce: Julia Kartasińska, klasa I z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

II miejsce: Piotr Jarząbek, klasa I z Branżowej Szkoły Specjalnej w Kolonii Szczerbackiej

wyróżnienie: Wiktoria Czarkowska, klasa I z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze

Szczegółowy protokół komisji konkursowej znajduje się w załącznikach.

Dziękujemy uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie oraz ich opiekunom plastycznym. Doceniamy duży wkład pracy włożony w wykonanie prac plastycznych.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni pisemnie

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .