Zamknij

"Robrony, kontusze, fraki i muślinowe koszulki. Moda w 2. poł. XVIII i na początku XIX wieku" - fotorelacja

Robrony, kontusze, fraki i muślinowe koszulki...

Prelekcja dotyczyła historii strojów w drugiej połowie XVIII i początku XIX wieku. Wykład poprowadziła dr Maria Molenda, prezes Fundacji Nomina Rosae, który przyciągnął tłumy zainteresowanych do Muzeum.

Dr Maria Molenda to niezwykle ciekawa i barwna postać, która poświeciła swoje życie zawodowe i prywatne historii, kostiumologii oraz kostiumografii. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas studiów magisterskich wyjechała na półroczne stypendium do Francji na Uniwersytet w Orleanie. W czasie studiów doktoranckich odbyła praktykę w dziale tkanin Muzeum Narodowego w Krakowie. Dr Maria Molenda projektuje kostiumy teatralne, ubiory współczesne inspirowane historią i folklorem. Pracę projektanta ubiorów i kostiumów łączy z pracą naukową, a także scenarzysty oraz reżysera teatralnego. Projektowane przez nią rekonstrukcje i kostiumy weszły do stałych ekspozycji muzeów polskich oraz słowackich. W ramach założonej przez siebie Fundacji Nomina Rosae prowadzi Pracownię Rekonstrukcji Ubiorów Historycznych i Kostiumów, w której powstają stroje według jej projektów, wykonywane przez wykwalifikowaną krawcową Elżbietę Mężyk.

Dr Maria Molenda jest autorką książki Splendide vestitus. O znaczeniu ubiorów na królewskim dworze Jagiellonów w latach 1447-1572, (Kraków, 2012) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. W roku 2019 otrzymała nagrodę Dobroczyńca Muzeum Spiskiego,  w kategorii „Wybitna współpraca w dziedzinie działalności kulturalnej”. W 2023 r. wydała wraz z Panią Beatą Biedrońska-Słota książkę „Kontusz. Z dziejów polskiego ubioru narodowego”.

Wykład zrealizowany w ramach Roku Oskara Kolberga, nawiązujący do obecnej w Muzeum wystawy czasowej pt. "Rodzina Dembińskich herbu Rawicz na przełomie XVIII i XIX wieku". Kuratorem ekspozycji jest dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka.

Justyna Plaskota

fot. Aneta Szwaczyk, Jakub Stępień.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .