Zamknij

Odszedł wybitny skrzypek Piotr Gaca

Odszedł wybitny skrzypek Piotr Gaca

Laureat Nagrody im.Oskara Kolberga w 2013 roku

Z przykrością informujemy o śmierci Piotra Gacy, skrzypka ze Rdzowa. Msza pogrzebowa odbędzie się 17 stycznia o godz. 9.30 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sadach k/Przystałowic Dużych

Piotr Gaca urodził się w 1927 r. w Przystałowicach Małych. Był najstarszy spośród słynnych muzykantów braci Gaców: Jana i Władysława, ich nauczycielem. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 13 lat u Franciszka Pańczaka z Bąkowa. Następnie u Jana Bogusza z Kamiennej Woli. Szesnastoletni Gaca, grał z Boguszem na weselach. Później grywał w składzie z Leonem Rekiem (basistą) i Józefem Papisem (skrzypkiem i bębnistą) oraz z najlepszymi skrzypkami radomskimi – m.in. z Tadeuszem Jedynakiem. Słuchał mistrzów skrzypiec – Józefa Zarasia z Nieznamierowic i Józefa Kędzierskiego ze Rdzuchowa. Od 1954 r. grał w kapeli z braćmi: Janem (bębnistą i skrzypkiem, 1933-2013) i Władysławem(harmonistą, 1948-1971). W 1972 utworzył nową kapelę z synem Stanisławem (harmonistą, 1948-2011). Ostatni weselny występ tej kapeli odbył się w 1994 r. Piotr Gaca występował w przeglądach folklorystycznych w Przysusze i w Kazimierzu (I nagroda dla kapeli w 1996 r., I nagroda w kat. solistów w 2004 r.). w 2013 r. otrzymał nagrodę im Oskara Kolberga. Przez wiele lat swoje umiejętności wykonawcze i tradycyjny repertuar przekazywał muzykantom młodego pokolenia. Miał wierne grono uczniów – skrzypków – wywodzących się ze środowisk miejskich, przyjeżdżających do niego z Warszawy, Olsztyna, Lublina, Poznania i Krakowa.

Powyżej fotografie z wernisażu wystawy "40 lat Nagrody im. Oskara Kolberga" w Muzeum w Przysusze, którą uświetnił występem wraz z Marią Siwiec (25.09.2015 r.).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .