Zamknij

Medalion z wizerunkiem Fryderyka Chopina, nowy obiekt w kolekcji Muzeum

Medalion z wizerunkiem Fryderyka Chopina, nowy obiekt w kolekcji Muzeum

Data urodzin Chopina: 1 marca 1810 r. (ewentualnie noc z 1 na 2 marca) jest według najnowszych badań znacznie bardziej prawdopodobna, niż zapisana w aktach: 22 lutego.

W rocznicę urodzin Fryderyka Chopina prezentujemy Państwu najnowszy obiekt związany z kompozytorem, który wzbogacił kolekcję Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Medalion „Chopin” wykonał w II poł. XX w. Stanisław Sikora (1911-2000), polski rzeźbiarz, medalier, poeta i sportowiec; autor licznych pomników, rzeźb, medali i tablic pamiątkowych.

Darczyńcą jest Tomasz Stanisław Sikora, syn artysty, wybitny polski fotograf, twórca teatralnych i filmowych plakatów, ilustracji książkowych, realizator prac dla światowych agencji reklamowych.

Owalny, jednostronny medalion przedstawia portret Fryderyka Chopina, wizerunek lewego profilu głowy. Lewa krawędź obiektu z pionowymi równoległymi żłobkowaniami. Twarz i włosy opracowane w formie delikatnego odcisku, plastycznego konturu rysów, płynnie przechodzącego w tło,  powierzchnia medalionu gładka. Odlew w brązie, średnica 15 cm.

Obiekt zostanie wyeksponowany w przestrzeni wystawy biograficznej Oskara Kolberga, który był biografem Fryderyka Chopina.

Rodziny Kolbergów i Chopinów łączyły liczne więzi przyjaźni, sąsiedztwa, wspólnota losów i zainteresowań. Zafascynowany twórczością Chopina Kolberg, nie tylko znał go osobiście, ale też często, także jako sąsiad Chopinów, słyszał muzykę wykonywaną przez wielkiego kompozytora. Stał się wielbicielem i wytrawnym znawcą jego twórczości

Podczas pobytu w Krakowie, około 1871 r. zaczął sukcesywnie gromadzić wszelkie materiały dotyczące F. Chopina. Czynił to przez kolejnych 15 lat z zamiarem napisania biografii kompozytora. Potwierdza to fragment listu, w którym Kolberg wyraża żal, że rodzinie Chopinów przekazane zostały nuty i listy, które posiadał Wilhelm, brat Oskara: Dziwi mnie mocno – pisał Kolberg o bracie – dlaczego mnie takowych nie przysłał do Krakowa, wiedząc, że ja zbieram tego rodzaju rzeczy, zamyślam studium o Chopinie napisać[1]. Kilka utworów Chopin podarował lub zadedykował Wilhelmowi (przyszłemu kartografowi, metrologowi i inżynierowi dróg i mostów, który napisał do niego w Szafarni „tylko połową pióra”): Mazurka As-dur op. 7 nr 4, Walc h-moll op. 69 nr 2 i Poloneza b-moll (Adieu à Guillaume Colberg [Pożegnanie Wilhelma Kolberga]).

Ostatecznie Oskar Kolberg biografii Chopina nie zdążył napisać. Bogactwo zgromadzonych przez niego materiałów okazało się jednak nieocenioną pomocą dla dwóch pierwszych biografów Chopina: Maurycego Karasowskiego i Marcelego Antoniego Szulca.

Fryderyk Chopin był jednym z życzliwych, ale i krytycznych odbiorców prac Oskara Kolberga. W Paryżu otrzymał do przeczytania fragment zbioru pieśni ludowych zebranych i opracowanych przez Kolberga. W liście do rodziny w 1847 r. napisał: dobre chęci, za wąskie plecy. Często podobne rzeczy widząc myślę, że lepiej nic, bo mozół ten tylko skrzywia i trudniejszą robi pracę geniuszowi, który kiedyś tam prawdę odwikła. A aż do czasu owego wszystkie te piękności zostaną z przyprawianymi nosami, różowane, z poobcinanymi nogami albo na szczudłach, i pośmiewiskiem będą tym, co lekko na nie spojrzą[2]. W końcowej części korespondencji zamieścił jednak ważne przesłanie: Powiedzcie podziękowanie Kolbergowi za jego mozolną pracę.

 

Opr. A. Zarychta-Wójcicka                                                                                                           

[1] Źródło: https://chopin.nifc.pl/pl/chopin/osoba/6307. Dostęp: 1.03.2023.

[2] Źródło: https://chopin.nifc.pl/en/chopin/list/269_to-family-in-warsaw. Dostęp: 1.03.2023.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .