Zamknij

Kwiecień w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Kwiecień w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wydarzeń.

W kwietniu przygotowaliśmy dla Państwa mnóstwo zajęć, warsztatów i niemałą niespodziankę.

08.04.2024 r. godz. 11.00 Robrony, kontusze, fraki i muślinowe koszulki. Moda w 2. poł. XVIII i na początku XIX wieku – wykład dr Marii Molendy z Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej z Nowego Sącza. 

Wstęp bezpłatny.

15.04.2024 r., godz. 10.00 #OKM1940 funkcjonariusze Policji Państwowej II RP 1919 - 1939 ofiary sowieckich represji – prelekcje poprowadzi Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r.”. Spotkanie skierowane do uczniów szkół średnich i dorosłych.

18.04.2024 r. – Tradycyjne gry i zabawy taneczne - warsztaty warsztaty i pokaz dla grup przedszkolnych, młodzieży szkolnej oraz grup z ośrodków kultury z powiatu przysuskiego, w zakresie tradycyjnych gier i zabaw tanecznych z Ziemi Radomskiej.

Prowadzenie: Karolina Ociepka z „Mozaiki Dzieciom”, z towarzyszeniem skrzypiec (Dominika Oczepa) i bębna obręczowego.

Miejsce wydarzenia - Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9.

21.04.2024 r., godz. 15.00-17.00 Rodzinne warsztaty muzyczne – zajęcia muzyczne to wspaniały sposób na rozwój dziecka w wielu aspektach. Ruch podporządkowany muzyce spełnia specjalne zadania, wprowadza zabawę i odprężenie. Przez muzykę dziecko zyskuje wgląd w siebie i w innych.

Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w świat muzyki, do którego przepustką będą piosenki z dawnych lat. Dzieci nauczą się również rozpoznawać instrumenty muzyczne i ich brzmienie, będą mogły je poznać i dotknąć. Poznają również charakterystykę wybranych instrumentów i sposoby wydobycia dźwięku.

Warsztaty będą okazją do stworzenia zespołu i wspólnego wykonania piosenki, której brzmienie uczestnicy dopełnią dźwiękiem, grając na wybranych instrumentach perkusyjnych.

Bilet specjalny w cenie 1 zł.

24-25.04.2024 r. – Tradycyjne gry i zabawy taneczne - warsztaty  warsztaty i pokaz dla grup przedszkolnych, młodzieży szkolnej oraz grup z ośrodków kultury z powiatu przysuskiego, w zakresie tradycyjnych tańców ludowych z Ziemi Radomskiej.

Prowadzenie: Czesław Pióro z Radomskiej Szkoły Tradycji z towarzyszeniem harmonisty.

Miejsce wydarzenia - Dom Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9.

Zapisy na wydarzenia pod numerem 48 675 22 48.

Justyna Plaskota, Jakub Stępień

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .