Zamknij

Koncert "Nieklasyczny klasyk" Voytek Soko Sokolnicki

Koncert

Koncert „Nieklasyczny Klasyk” Voytek Soko Sokolnicki, promujący zakup fortepianu dla Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu Pani Ilona Jaroszek zaprasza do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza na koncert "Nieklasyczny klasyk" Voytek Soko Sokolnicki.
Na fortepianie zagra Michał Baranowski.

16 września, sobota godzina 16.00

Muzeum im. Oskara Kolberga

Al. Jana Pawła II nr 11, Przysucha

Na wydarzenie obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł

Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radio Rekord, Tv Dami, Co za dzień, 7dni

Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

Voytek Soko-Sokolnicki – śpiewak, kompozytor, plastyk – artysta niezależny. 

Studiował na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej w Poznaniu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru oraz Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Wałbrzychu w klasie saksofonu. Jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród muzycznych m.in. Nagroda za najlepszy Debiut Śpiewaka Operowego w 2010 r. im. Jana Kiepury przyznana przez Mazowiecki Teatr Muzyczny w Warszawie, zwycięzcą XV Wielkiego Turnieju Tenorów w Operze na Zamku w Szczecinie, zdobywcą Platynowej Róży w Bitwie Tenorów na Róże w Warszawie, organizowanym przez Operę Kameralną.

Występuje jako solista na międzynarodowych festiwalach, scenach teatralnych, reżyseruje koncerty. Jest producentem Opera Night Group oraz jednym z solistów zespołu crossoverowego Tre Voci, z którym odnosi sukcesy na międzynarodowych i polskich scenach koncertowych. Zespół został okrzyknięty przez portal Onet Plejada największym odkryciem operowym roku 2017. W ostatnich latach artysta nagrał płyty m.in. z liryką wokalną, czyli pieśniami różnych kompozytorów pt. „Nebbie” wraz z pianistą Michałem Francuzem oraz płytę „With Love” z zespołem Tre Voci. W roku 2023 wraz z żoną, Agnieszką, jako Sokolniccy Duett, wydał płytę „MOVIE AND OPERA SONGS”. Jest twórcą muzyki i autorem tekstów do dwóch najnowszych autorskich płyt: „Melanforia” i „Kosmos”.

Zainicjował wiele koncertów charytatywnych, które cechuje nowatorskie podejście do sztuki i otwartość do widza. Jego głównym celem jako artysty, jest służba ludziom poprzez sztukę.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .