Zamknij

Gala 42. edycji Nagody im. Oskara Kolberga

Gala 42. edycji Nagody im. Oskara Kolberga

Uroczyste wręczenie nagród na Zamku Królewskim w Warszawie

7 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta Gala 42. edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej". Wyróżnienia wręczone zostały wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego.

Nagrodę dla twórców z dziedziny plastyki i folkloru muzyczno-tanecznego otrzymali: Anna Bałdyga – tkaczka, wykonawczyni kwiatów z bibuły, wycinanek, ozdób choinkowych, śpiewaczka ludowa; Jan Cebula – skrzypek ludowy, solista i kierownik kapeli lasowiackiej; Marta Legierska – koronkarka, Michalina Mrozik – śpiewaczka solistka, Irena Najdek – mistrzyni haftu kujawskiego, popularyzatorka ludowego rękodzieła.

Nagrodę dla twórców za pisarstwo ludowe otrzymał Franciszek Łojas Kośla – poeta ludowy, publicysta, współautor licznych publikacji dotyczących historii i kultury Podhala, społecznik, działacz Związku Podhalan.

Nagrodę dla zespołu folklorystycznego odebrały – Zespół Góralski „Polaniorze” z Kościeliska oraz Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca.

Nagrodę dla badaczy, naukowców, popularyzatorów i animatorów odebrali: prof. Jan Adamowski – językoznawca, kulturoznawca, etnolingwista, badacz kultury regionalnej wschodniego pogranicza, religijności, obrzędów, zwyczajów i wierzeń, folkloru oraz pisarstwa ludowego; Henryk Kuś – folklorysta, choreograf, założyciel i instruktor zespołów folklorystycznych, badacz i dokumentator kultury pogórzańskiej; Józef Sobiecki – popularyzator kultury ludowej Mazowsza, twórca archiwum nagrań i audycji radiowych o twórczości wiejskich artystów, redaktor Polskiego Radia RDC. Nagrodę dla Józefa Sobieckiego ufundował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Wręczyła ją Pani Agnieszka Kuźmińska Dyrektor Departamentu Kultury Promocji i Turystyki.

Nagrodę honorową dla instytucji i organizacji społecznych zasłużonych w opiece i upowszechnianiu kultury ludowej otrzymały: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku – Oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach oraz Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim po raz trzeci wręczono także dyplom dla Ambasadora Kultury Tradycyjnej, który trafił do Marzanny Olszewskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Jest to nagroda dla przedstawiciela samorządu, który w ostatnim roku w szczególny sposób troszczył się o rozwój kultury tradycyjnej w swoim regionie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości:

https://www.facebook.com/pg/IMITpolska/photos/?tab=album&album_id=1361266643956331

http://www.muzeum-radom.pl/muzeum-wsi-radomskiej/na-co-dzien/gala-42-edycji-nagrody-im-oskara-kolberga-za-zaslugi-dla-kultury-ludowej/2092

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .