Zamknij

Ferie w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Ferie w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

W czasie tegorocznych ferii zimowych (13 - 24 lutego) zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach organizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

 

 

 

Plan zajęć:

 

poniedziałki (13 i 20 lutego, godz. 10.00 – 12.00)

Bezpłatne  zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem.

 

wtorek (14 lutego, godz. 10.00 – 12.00)

Walentynki.

Piszemy listy miłosne w starym stylu piórem i atramentem.

 

wtorek (21 lutego, godz. 10.00 – 12.00)

Urodziny Oskara Kolberga

W przeddzień urodzin Oskara spotkamy się, by napisać piórem i atramentem kartki z życzeniami urodzinowymi dla jubilata oraz wykonamy okolicznościowy utwór „Polonez o Kolbergu”.

 

 

środa (15 i 22 lutego, godz. 10.00 – 12.00)

Etnośroda

Zapraszamy na warsztaty podstaw tradycyjnego haftu, wycinanki i tkactwa opoczyńskiego.

 

 

czwartek (16 i 23 lutego, godz. 10.00 – 12.00)

Podróże Oskara Kolberga

Przedstawimy sposób podróżowania w XIX w. na przykładzie wypraw terenowych Oskara Kolberga

 

piątek (17 i 24 lutego, 10.00 – 12.00)

Muzyczny ślad Oskara Kolberga

Nauczymy się przyśpiewek okolicznościowych zapisanych przez Oskara Kolberga. Przybliżymy twórczość muzyczną etnografa oraz kompozytorów polskich żyjących i tworzących w XIX wieku

 

na zajęcia warsztatowe obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 48 675 22 48

Cena: 15 zł/ osoba

dzieci do lat siedmiu: 9 zł/ osoba

Zajęcia codziennie w godzinach 10.00-12.00

 

 

 

Grupy zorganizowane powyżej 10 osób prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnych terminów zajęć, poza proponowanymi powyżej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .