Zamknij

"Etnoinspiracje" - warsztaty

Zapraszamy grupy dzieci i młodzieży na warsztaty towarzyszące wystawie czasowej "Etnoinspiracje - motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym"

Inspirowanie się kulturą ludową jest obecne w wielu dziedzinach. We współczesnym wzornictwie coraz częściej zauważalny jest nurt czerpiący z polskiej tradycji. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty towarzyszące wystawie czasowej „Etnoinspiracje – motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym”.

Proponujmy cykl warsztatów wykorzystujących do działań tradycyjne techniki, materiały i motywy, wraz z przybliżeniem historii dziedziny danego rzemiosła. Do zainspirowania uczestników, którzy będą tworzyć własne prace, posłuży również obecność elementów oryginalnej sztuki ludowej na stałych ekspozycjach Muzeum, które są uzupełnieniem wystawy czasowej. Mogą one posłużyć jako materiał źródłowy i impuls w tworzeniu nowych projektów.

Zabawki z filcu

Nie wszystkie zabawki trzeba kupować! Własnoręczne zrobienie maskotki może sprawić wiele radości. W czasie spotkania uczestnicy nauczą się podstaw szycia i ozdabiania wykonując małe, różnobarwne zabawki z filcu. Mogą one posłużyć jako breloczek lub dekoracyjna ozdoba wnętrza. Będą doskonałym prezentem na różne okazje (Mikołajki, Dzień Mamy, Dzień Babci i Dziadka). Inspiracją będą prace Edyty Cieślik-Moczek, obecne na ekspozycji „Etnoinspirace – motywy ludowe we wzornictwie artystycznym i użytkowym”.

Tkactwo

Z czego i w jaki sposób dawniej wykonywano tkaniny? Co to jest warsztat tkacki, krosna, pasiak, kilim i szmaciak? Czym jest wątek i osnowa? Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów w Muzeum im. Oskara Kolberga. Posługując się z podstawą techniką tkacką będą mieli okazję wykonać wielobarwne wełniane „dywaniki” na ramce tkackiej z przygotowaną osnową. Wykonane prace mogą posłużyć jako etui na telefon, podkładka pod gorące naczynie lub torebeczka. Natchnieniem do stworzenia własnych prac będą prezentowane na wystawie czasowej kilimy i dywany autorstwa Marii Bujakowej i Joanny Rusin.

Haftowanie

Zdobienie tkanin haftem, czyli wzorami wyszywanymi nićmi, znane jest od stuleci. Warsztaty przybliżą techniki powstawania haftu krzyżykowego - najbardziej charakterystycznego dla regionu opoczyńskiego. Na spotkaniu obejrzymy również przykłady haftów z różnych regionów Polski. Uczestnicy wykonają haftowane obrazki na kanwie z wykorzystaniem kolorowej muliny i bezpiecznych igieł.

Warsztaty dla najmłodszych (3+)

Najmłodsi uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie ozdobić wcześniej przygotowane szablony pary młodej, ptaszków lub koników, inspirując się prezentowanymi na ekspozycji strojami ludowymi i dawnymi zabawkami, wykorzystując plastelinę, cekiny i kolorowe piórka. Wykonane prace mogą stanowić ozdobę pokoju dziecka lub drzewka bożonarodzeniowego.

Wykonane na warsztatach prace stają się własnością autorów.

Koszt uczestnictwa w zajęciach to 5 zł/osoba. Czas trwania spotkania: 60 – 90 minut, w zależności od sprawności manualnej i zaawansowania uczestników.

Zapisy grup w siedzibie Muzeum lub telefonicznie 48 675 22 48

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .