Zamknij

63. Dni Kolbergowskie

63. Dni Kolbergowskie

„Dni Kolbergowskie” to festiwal kultury ludowej gromadzący artystów (muzyków, śpiewaków, twórców sztuki i rękodzieła artystycznego) z pogranicza regionu opoczyńskiego i radomskiego oraz sympatyków muzyki tradycyjnej, pieśni, obrzędów, strojów i sztuki ludowej.

Doroczny festiwal jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w regionie. Organizatorem przeglądu jest Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga, we współpracy z Gminą i Miastem Przysucha, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze Oddziałem Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu,  stowarzyszeniami i przedsiębiorcami. Wydarzenie odbywa się w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Wydarzeniu towarzyszy kiermasz sztuki ludowej. W przestrzeni parku funkcjonują kramy kół gospodyń wiejskich, stoiska gastronomiczne oraz atrakcje dla najmłodszych.

 

3 czerwca. Konferencja popularnonaukowa nt. muzyki tradycyjnej.

Prelegenci: Remigiusz Mazur-Hanaj: „Rola muzyki ludowej z Radomszczyzny w początkach folkowego ruchu revival w Polsce”.

Mateusz Niwiński: „Przemiany muzyki tradycyjnej w regionie radomskim”.

Czesław Pióro: „Muzyka tradycyjna współcześnie – dziedzictwo i tożsamość”.

Miejsce: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11, godz. 17.00. Wstęp 1 zł.

 

4 czerwca: Przegląd solistów, kapel, zespołów reprezentujących autentyczny folklor z regionu radomskiego.

Miejsce: Park miejski, godz. 9.00-18.00. Udział bezpłatny.

Położone w parku Muzeum im. Oskara Kolberga zaprasza w tym dniu do zwiedzania ekspozycji:

Wystawa biograficzna: „Oskar Kolberg (1814-1890). Etnograf, folklorysta, kompozytor”.

Wystawa multimedialna: „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”.

Wystawa czasowa: „Ksiądz Jan Wiśniewski”.

W godz. 10.00-17.00 zapraszamy o każdej pełnej godzinie na warsztaty plastyczne dla dzieci do lat 7.

W kasie Muzeum dostępne są publikacje regionalne oraz płyty CD z muzyką ludową.

 

Miejsce: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II nr 11, godz. 10.00-18.00. Wstęp 1 zł.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .