Zamknij

ŻNIWA Odcinek 1

Tegoroczne prace na polach Muzeum Wsi Radomskiej dokumentowaliśmy na filmach.

Żniwa odbyły się w dwóch etapach, z zaprezentowaniem dwóch rodzajów pomocnych w tym maszyn. Ponieważ praca przy żniwach od zawsze należała do najcięższych wykonywanych w gospodarstwie, do tego determinowała je pogoda i zboże należało zebrać z pola w możliwie najkrótszym czasie - już w XIX wieku konstruowano maszyny ułatwiające i skracające czas pracy. Niestety, najstarszych konstrukcji w naszych zbiorach nie ma, ale możemy poszczycić się posiadaniem kombajnu, który samodzielnie zbudował rolnik i mechanik w jednej osobie, całkowicie niezależnie od długiej drogi doskonalenia takiej maszyny przez zespoły inżynierskie. Konstruktor sam wykonał takie elementy jak: heder, którego szerokość uzależnił od rozmiaru najmniejszej bramy we wsi, poprzez gardziel i podajnik listwowy, dalej bęben młócący wraz z klepiskiem, wialnie, wytrząsacze, sita, podajnik zbożowy (elewatorowy), a także wszystkie osłony i wzmocnienia. W pierwszym z serii filmów prezentujemy snopowiązałkę Warta-2, produkowaną w Poznaniu, którą ciągnie SAM S-15 zbudowany w Wieliczce – jeden z eksponatów naszej markowej kolekcji samorodnych ciągników, które w wielu regionach niegdyś dominowały na polach rolników indywidualnych.

W filmie zaprezentowano maszyny:

1. Wiązałka ciągnikowa Warta 2 Z005/1, producent: Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych, Poznań-Starołęka, rok budowy 1984.

2. Ciągnik rolniczy SAM S-15, wykonawca: Zakład Mechanizacji Rolnictwa Władysław Pabijan, Wieliczka, rok budowy 1989. Jeden z około 300 egzemplarzy.
 silnik: stacjonarny rolniczy 1HC102R1, 15 KM
 skrzynia biegów: samochód ciężarowy Star 28
 most napędowy: samochód ciężarowy Star 28, z dobudowanymi zwolnicami
 napęd: 2x4 na koła tylne
 wyposażenie: podnośnik hydrauliczny w standardowym układzie TUZ oraz wałek przekaźnika mocy niezależny

Film sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .