Zamknij

Uroczystość Święta Matki Boskiej Gromnicznej

Uroczystość Święta Matki Boskiej Gromnicznej

Dnia 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie nazywane w Polsce świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

Dnia 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego tradycyjnie nazywane w Polsce świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Nazwa Święta Matki Boskiej Gromnicznej wzięła się od świec nazywanych gromnicami, które święcono w tym dniu, aby chronić domy przed zgubnymi skutkami burz: ogniem, piorunami. Wierzono też w moc dymu z gromnic, który po zgaszeniu świec wdychano, aby ustrzec się od bólu gardła czy próchnicy zębów. .

Uroczystości w Muzeum Wsi Radomskiej rozpoczęły się mszą świętą w zabytkowym kościele z Wolanowa. Po zakończonej liturgii procesja z gromnicami, prowadzona przez Zespół Obrzędowy „Korzenie” z Łaguszowa przeszła stałą trasą z kościoła do zagrody wiejskiej.
W chałupie z Alojzowa zaprezentowano tradycyjne zwyczaje związane ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej (kopcenie znaku krzyża na belce stropowej, rozniecanie domowego ognia w piecu, wdychanie dymu z gromnic). W wieczornej, zimowej scenerii zgromadzeni goście na terenie zagrody mogli usłyszeć wycie wilków, co było związane z faktem, iż dawniej gospodarz wychodził przed dom z gromnicą, gdy pod domostwa podkradały się stada wygłodniałych wilków.

W drugiej części uroczystości, w Dworze z Brzeziec odbyło się oficjalne wręczenie nagród w ramach rozstrzygniętego konkursu pt.: „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. W tym roku na konkurs wpłynęła wyjątkowo duża liczba prac w ilości 248 ozdób choinkowych. Nagrody laureatom wręczyła Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej Ilona Jaroszek oraz Dyrektor Radia Plus Radom ksiądz Jacek Wieczorek. Na zakończenie uroczystości Zespół Obrzędowy „Korzenie” z Łaguszowa zaprezentował barwne widowisko „Kusaki”, za które zdobył I miejsce na 41. Ogólnopolskim Sejmiku Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.

Uroczystości odbyły się pod honorowym patronatem Księdza Biskupa dra Henryka Tomasika Ordynariusza Diecezji Radomskiej

Patronat medialny nad uroczystościami Święta Matki Boskiej Gromnicznej Objęli:

Radio Plus Radom, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Telewizja Zebrra.tv, Telewizja Dami, TwojRadom.pl

mp

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .