Zamknij

PODŁAŹNICZKA

Nim pojawiła się choinka, w okresie Bożego Narodzenia domy ozdabiano podłaźnikami – nawet do połowy lat 60 XX wieku można było je spotkać na polskich wsiach. Podłaźnik to wierzchołek drzewka iglastego lub gałąź zawieszone w Wigilię nad stołem lub w świętym kącie wierzchołkiem w dół. Podłaźnik wisiał do Nowego Roku lub Trzech Króli lub do wizyty kolędowników. Umieszczony w izbie miał wpływać na pomyślność w nowym roku, zapewnić dostatek, dobrobyt, szczęście oraz powodzenie. „Podłaźniczka to wiecznie zielone drzewko żywota, znak życiodajnej siły słońca” – symbol siły i zdrowia /zwyczaj wigilijny – palenie w izbie zeszłorocznego podłaźnika i ogrzewaniu przy nim stop i rąk, by nie bolały. Ozdoby, którymi dekorowano gałązkę nie były przypadkowe. Wierzono, że każda z nich ma inną moc. Czerwone jabłuszka to zdrowie i wiele miłości w nowym roku. Orzechy miały dodać domownikom sił witalnych. Złote cebule przynosiły dostatek, wierzono, że ile warstw na cebuli, tyle dóbr może spotkać gospodarza, który ją zawiesi. Na podłaźniku nie mogło zabraknąć też światów, okrągłych ozdób wykonanych z opłatka symbolizujących kulę ziemską. Wieszano również czosnek, który miał odpędzić wszelkie zło. Całość oplatano łańcuchem wykonanym z papieru. W ten symboliczny sposób, chciano umocnić magiczną moc gałązki. Ozdoba choinkowa „Podłaźniczka”

„Do tej zabawki trzeba upleść pajączek większy i przygotować sześć krążków podwójnie sklejanych, wielkości 3-koła pawiego oczka”. Między płatki wklejamy nitkę bawełny kolorowej, którą przyszyjemy kółka do siateczki, pozostawiając długości nitki od krążka do siatki – 4 cm. Zanim jednak przyszyjemy krążki, naklejamy na obie ich strony kółka pawiego oczka.
W środku siateczki na nitce na 6 cm. Długiej, zawieszamy mały „światek”, zrobiony z kółek, wielkości trzeciego kółka „paw. Oczka”. Zawieszka jak u pająka większego. Siateczka pozłocona.
Dobór barw, podobny jak w „paw. oczkach”, zastosowany częściowo. Kółka powinny być mijane, np. trzy-zielone ze srebrnym i czerwonym, trzy – lila z fioletowym i złotym.
Można też robić podłaźniczki małe, plotąc siateczkę kwadratową (patyczek 7 cm). W takim razie jednak zamiast światka dajemy kółko. Wtedy też cztery kółka narożne powinny być jednakowego koloru, a tylko to środkowe odmienne.”
Maria Gerson-Dąbrowska - „Choinka Polska”, 1922

 

Inspirując się instrukcją podłaźniczki, wyżej opisaną, chciałabym zaproponować wykonanie jej w troszkę inny sposób. Ozdoba wykonana byłaby z materiałów:
stelaż pajączka – górna część ozdoby, wykonany ze słomy oraz różnokolorowej włóczki, na każdym ramieniu pajączka przywieszone pawie oczko, w kolorystyce nawiązującej do kolorów użytych przy pajączku.

 

Materiały potrzebne do wykonania ozdoby:
• słoma,
• włóczki,
• papier kolorowy,
• opłatek,
• nitka,
• klej,
• nożyczki
____________________________________________________________
Ozdoby Choinkowe
PODŁAŹNICZKA

koncepcja: Dział Oświatowy
prowadzenie: Michalina Grzeszczyk

zdjęcia i montaż: Sebastian Klochowicz
intro: wMatrycy
muzyka: Tomasz Prawdzik

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .