Zamknij

Orka Ursusem C45 (Muzeum Wsi Radomskiej)

Ursus C45 – to pierwszy powojenny ciągnik rolniczy polskiej produkcji i pierwszy w ogóle ciągnik produkowany w kraju masowo.

Powstał jako odwzorowanie niemieckiego ciągnika Lanz Bulldog. Okazał się istotnym elementem historii polskiego rolnictwa, zapoczątkowując motoryzację uprawy roli na powszechną skalę. W czasach realnego socjalizmu i polityki kolektywizacji ziem uprawnych uczyniony symbolem rozwoju wsi, trafił do kronik filmowych, na plakaty, znaczki pocztowe, uwieczniali go malarze. Zaistniał wyraziście na terenie całego kraju pracując w PGR-ach, POM-ach i spółdzielniach rolniczych. Używany był w transporcie budowlanym, komunalnym i wewnątrzzakładowym w rozmaitych instytucjach. Z czasem też zaczął pojawiać się w pojedynczych gospodarstwach chłopskich, w jedyny dostępny sposób – drogą wykupów z instytucji uspołecznionych. Charakterystyczny, słyszalny z daleka dudniący odgłos pracy jednocylindrowego silnika o pojemności aż 10,3 litra stał się składnikiem codzienności niemal po początek lat 1970. Z dzisiejszej perspektywy, to mający nader licznych entuzjastów i darzony sentymentem kolekcjonerski zabytek sztuki inżynierskiej, maszyna malownicza o niewątpliwym uroku technicznym, która zyskała miano – cokolwiek by to znaczyło – „ciągnika kultowego”.
Źródłem mocy jest dwusuwowy silnik na paliwa ciężkie, średnioprężny, o zapłonie od tzw. gruszy żarowej. Silnik taki, o charakterze przemysłowym, opatentował w roku 1886 Anglik Herbert Akroyd Stuart. Był to trzeci podstawowy typ silnika spalinowego tłokowego (dziś już tylko historyczny) – obok rozwiązania Rudolfa Diesla (wysokoprężny o zapłonie samoczynnym) i Nicolausa Otto (gaźnikowy czterosuwowy o zapłonie iskrowym). Wprowadzeniu tego typu silnika do napędu traktora przez niemiecką firmę Heinrich Lanz sprzyjały ówczesne trudne realia gospodarcze – silnik cechowała bardzo prosta i wytrzymała budowa wynikająca z niskiego stopnia sprężania, bezzaworowego cyklu pracy oraz zdolność spalania każdego rodzaju paliwa, z parafiną i mazutem włącznie. Konstruktorem uwspółcześnionej i udoskonalonej wersji był dr inż. Fritz Huber. Dokumentację produkcyjną ciągnika Ursus C45 opracował zespół pod kierunkiem inż. Edwarda Ludwika Habicha, doświadczonego konstruktora motoryzacyjnego jeszcze z przedwojennych Państwowych Zakładów Inżynierii, późniejszego profesora Politechniki Warszawskiej. Odwzorowanym modelem był Lanz Bulldog HR8 o mocy 45 KM, produkowany w latach 1937–1944. Lanz Bulldog nie był już nowoczesny i funkcjonalny na miarę wszystkich potrzeb agrotechnicznych, jednak bardzo prosty w budowie i wytrzymały. Tak więc decyzja była dobrze umotywowana organizacyjnie i ekonomicznie, szczególnie przy uwzględnieniu sytuacji gospodarczej kraju, stanu ziem uprawnych, kultury technicznej i zaplecza serwisowego – w tych warunkach właśnie taki ciągnik gwarantował największą skuteczność. Choć wydawać by się mogło, że jego moc wynosząca 45 KM jest niewielka, silnik generował moment obrotowy o wartości 486 Nm, co wraz z wagą traktora wynoszącą ponad 3,5 tony przesądzało o sile uciągu dziś nazywanej legendarną i w praktycznym wymiarze znacznie przekraczającej możliwości nowocześniejszych ciągników o podobnej mocy. Zmodernizowana wersja pod nazwą Ursus C451 była produkowana w Ursusie do roku 1959, później jeszcze w małych seriach w Gorzowie Wielkopolskim, do roku 1966.
Egzemplarz w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej to podstawowa wersja C45 (prawdopodobnie z 1953 roku), choć nie wszystkie elementy są oryginalne, jak to często bywało w historii wieloletniej eksploatacji tych maszyn. Wymieniony został cylinder, późny jest też kominek z iskrochronem śrubowym, który był produkowany od 1957 roku.

Prezentowany pług do ciągnika, trójskibowy typu ramowego, zaczepiany, jest oryginałem firmy Lanz, który w latach powojennych trafił do polskiego gospodarstwa z majątku poniemieckiego. Taki sam model, typ Pc1-3, był produkowany w latach 1950. przez Fabrykę Narzędzi Rolniczych „Unia” w Grudziądzu, z przeznaczeniem właśnie do Ursusa C45.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .