Zamknij

MUZYCZNE KREMÓWKI vol. 3 - "Nadzwyczajny Koncert w roku 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II"

Film zrealizowany przez Muzeum Wsi Radomskiej w ramach projektu „Muzyczne kremówki”.

W programie:

Dzieła mistrzów, m. in. J. S. Bacha, J. Haydna, F. Halévy’a, G. Bizeta oraz pieśni polskie. Muzyce towarzyszyć będzie „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II.

Wykonawcy:

Wojciech Wysocki – słowo

Alejandrina Vázques Ramirez – tenor
Jasnogórski Kwartet Wokalny Cantus w składzie:
Sylwia Piłat – sopran
Lidia Jeziorowska – alt
Przemysław Jeziorowski – tenor
Krzysztof Gajowniczek – baryton

Emanuel Bączkowski – organy

Wojciech Wysocki – słowo
Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Szerokiej publiczności znany jest z radiowych Matysiaków oraz seriali telewizyjnych - "Klan", "Na Wspólnej", "Ranczo", wytrawnym kinomanom – z interesujących ról w filmach m.in. Wojciecha Jerzego Hasa, Tomasza Zygadły, Marka Koterskiego.

Alejandrina Vázques Ramirez (Meksyk) – sopran
Artystka studiowała na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i Uniwersytecie Baja California w Meksyku (UABC). Koncertowała we Francji, Hiszpanii, na Kubie, w Rumunii, w Polsce, USA, Austrii i w Meksyku.
Jasnogórski Kwartet Wokalny Cantus
Zespół wokalny powstał w maju 1992 roku z inicjatywy ówczesnego przeora klasztoru na Jasnej Górze o. Jerzego Tomzińskiego. Głównym celem śpiewaczej działalności Kwartetu jest kontynuacja tradycji śpiewu gregoriańskiego na mszy konwentualnej – łacińskiej, która jest odprawiana codziennie o godzinie ósmej w Kaplicy Matki Bożej.
Emanuel Bączkowski - organy
Doktor sztuk muzycznych, solista i kameralista znany z międzynarodowych festiwali organowych. W najznamienitszych bazylikach rzymskich wykonał cykl recitali tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem.

 

Projekt pod nazwą „Muzyczne kremówki” został w całości sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .