Zamknij

Ciągnik SAM z kosiarką (Muzeum Wsi Radomskiej)

Jeden z ok. 40 egzemplarzy zbudowanych przez Piotra Olejnika z Wólki Smolanej k. Sochaczewa.

Warsztat Olejnika, czynny w latach 1960–1990 był najwcześniejszy i najważniejszy w okolicy, i to właśnie Olejnik opracował taki rodzaj „reanimacji” wysłużonych Lanz Buldogów i Ursusów C45 i C451. Polegała ona na zastąpieniu ciężkiego i kłopotliwego w obsłudze oryginalnego silnika żarowego – typowym rolniczym „esem”, czyli 18-konnym silnikiem S320 z Andrychowa, powszechnie używanym do omłotów; wiązało się z tym także wykonanie pośredniej przekładni pasowo-klinowej oraz zastosowanie sprzęgła samochodowego. Inne przeróbki Olejnika, to m. in. adaptowanie oryginalnych felg do węższego rozstawu kół, co początkowo było powodowane istnieniem na drogach kolein wyjeżdżonych przez konne wozy, ale też zdarzało się i poszerzenie – o ile do mniejszego ciągnika (Lanz Bulldog HN3) nie udało się dostać oryginalnych opon, i wymieniano je na większe – od Ursusa lub Lanz Bulldoga HR8 (ten ostatni posłużył w Polsce w końcu lat 1940 do opracowania krajowej wersji, czyli Ursusa C45 z późniejszą modyfikacją C451). Olejnik ponadto wyposażał swe SAM-y w podnośniki hydrauliczne, powstała też seria przeznaczona do obwoźnych omłotów, wyposażona w dodatkowy, ok. 50-litrowy zbiornik paliwa. Początkowo Olejnik montował silniki S320 na ramie wykonanej z szyn kolejki wąskotorowej (linia Sochaczew – Wyszogród). Pokazywany ciągnik powstał w roku 1974, posiada ramę z szyn kolejki, dodatkowy zbiornik paliwa oraz koła na felgach Ursusa C45, ale blok przekładniowy („tył”) ma od Lanz Bulldoga HN3, w oryginale ciągnika o mocy 25 KM. Ciągnik był zamówiony przez rolnika ze wsi Władysławów, dziś już nie istniejącej, gdyż teren objął ścisły rezerwat puszczy Kampinoskiej. Użytkowany do końca roku 2011.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .