Zamknij

Muzyczne kremówki

Muzyczne kremówki

„Muzyczne Kremówki” to kontynuacja muzycznych spotkań mających na celu prezentację różnych stylów muzycznych istniejących w kulturze polskiej. W 2020 roku pretekstem do działań muzycznych stały się obchody 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, stąd też nazwa projektu – „Muzyczne kremówki”.

Projekt pn.: „Muzyczne kremówki” zrealizowany z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, kwota dofinansowania 51 000,00 zł.

W ramach cyklu odbyły się trzy koncerty w XVIII-wiecznym kościele pod wezwaniem świętej Doroty, znajdującym się na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. W mistrzowskiej interpretacji aktorów polskich zaprezentowane zostały wybitne dzieła Karola Wojtyły i Jana Pawła II.              W koncertach „papieskich” wzięli udział znakomici muzycy, a nad merytoryczną całością cyklu czuwał dr Emanuel Bączkowski – organista wirtuoz.

13 września 2020 roku

„100 lecie urodzin Świętego Jana Pawła II - List do Artystów”

 

W programie: fragmenty Listu do Artystów Jana Pawła II, któremu towarzyszyć będą kompozycje J. S. Bacha, A. Vivaldiego, W. Kilara, E. Morricone, M. Lorenca i innych.

 

Wykonawcy:

Stanisław Sparażyński – słowo

Maciej Przestrzelski – skrzypce

Emanuel Bączkowski - organy

 

20 września 2020 roku

„Koncert w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej”

 

W programie: kompozycje m.in: J. S. Bacha, St. Moniuszki, Ch. Gounoda, Pieśni legionowe.

Muzyce towarzyszyć będą fragmenty przemówień ks. bp. polowego Wł. Bandurskiego oraz poezje: J. Słowackiego, K. I. Gałczyńskiego, J. Kasprowicza i innych.

 

Wykonawcy:

Krzysztof Kumor – słowo

Mateusz Zajdel – tenor

Emanuel Bączkowski – organy

 

4 października 2020 roku

„Nadzwyczajny koncert w roku 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II”

 W programie koncertu zostaną zaprezentowane dzieła mistrzów m.in: J. S. Bacha, J. Haydna, F. Halévy'a, G. Bizeta oraz pieśni polskie. Muzyce towarzyszyć będzie Tryptyk Rzymski - Jana Pawła II.

Wykonawcy:

Wojciech Wysocki – słowo

Alejandrina Vázques Ramirez (Meksyk) – sopran

Jasnogórski Kwartet Wokalny Cantus  

Emanuel Bączkowski – organy

 

 

Honorowy patronat nad projektem przyjęli:

Ksiądz Biskup dr Henryk Tomasik – Ordynariusz Diecezji Radomskiej

Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Projekt pod nazwą „Muzyczne kremówki” został w całości sfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .