Zamknij

„Festiwal Ziemniaka”

„Festiwal Ziemniaka”

Projekt w całości zrealizowany z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wydarzenie miało na celu zaprezentowanie prac polowych i gospodarskich wykonywanych przez mieszkańców wsi w okresie jesiennym. Głównym punktem programu były: pokazy kopania ziemniaków przy użyciu motyk i kopaczki konnej oraz konkurs „Potrawa regionalna z ziemniaków”. W konkursie wzięło udział trzydziestu pięciu uczestników (kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i stowarzyszeń) z regionu radomskiego. Celem konkursu była m.in. identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o potrawach regionalnych z ziemniaków i popularyzacja kuchni regionalnej. Ważnym elementem wydarzenia było przedstawienie „Okrężna po wykopkach” w wykonaniu zespołu folklorystycznego.

W programie „Festiwalu Ziemniaka”:

konkurs kulinarny „Potrawa regionalna z ziemniaków”, pokaz kulinarny Karola Okrasy, przedstawienie „Okrężna po wykopkach”, pokazy prac polowych: kopania ziemniaków przy użyciu motyk i kopaczki konnej, orki, bronowania, siewu ręcznego z płachty, pokazy prac gospodarskich: szatkowania i ubijania kapusty, ręcznej obróbki lnu, darcia pierza, mielenia ziarna w żarnach, rozdrabniania ziarna w stępach, robienia wykręcaków, pracy kaszownika, osnuwania warsztatu tkackiego, wyplatania koszy na ziemniaki, wykonywania pająków i misek ze słomy, pokaz i warsztaty toczenia na kole garncarskim, pokaz i warsztaty wykonywania pędzli z prosa, warsztaty stemplowania tkanin, warsztaty tkackie, pieczenie ziemniaków w popiele, potańcówka przy muzyce kapel wiejskich, kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła oraz stoiska z potrawami kuchni regionalnej w wykonaniu kół gospodyń wiejskich;

 Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kwota dofinansowania - 60 tys. zł.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął pan Adam Struzik – Marszałek Województwa mazowieckiego.

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Echo Dnia, Rekord Grupa Mediowa (Radio Rekord, 7 dni, Telewizja Dami, Co Za Dzień)

Zapowiedzi i relacja z wydarzania pojawiła się na naszej stronie https://www.muzeum-radom.pl/ 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .