Zamknij

Cykl koncertów "3 x Moniuszko"

Cykl koncertów

Cykl koncertów w ramach obchodów roku Stanisława Moniuszki

STANISŁAW MONIUSZKO - WYBITNY KOMPOZYTOR I 200 ROCZNICA JEGO URODZIN - Uchwałą Sejmu RP, Senatu RP oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego rok 2019 został ustanowiony Rokiem Stanisława Moniuszki w 200 rocznicę jego urodzin - Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu włączyło się w obchody roku Stanisława Moniuszki poprzez organizację  wydarzeń związanych z popularyzacją osoby i dzieł artysty, aby podkreślić dorobek kompozytora różnorodność, bogactwo melodyczne i głębokie zakorzenienie w narodową tradycję muzyczną

W dniu 30 czerwca w Muzeum Wsi Radomskiej odbyły się 3 koncerty rozpoczynające cykl pod nazwą "3xMoniuszko".  Bogaty w gatunki muzyczne dzień był miejscem spotkania z twórczością Stanisława Moniuszki w aranżacjach klasycznych, folkowych i jazzowych.  kolejne koncerty będą inspirowane twórczością sakralną Stanisława Moniuszki i odbywać się będą w zabytkowym kościele z Wolanowa na terenie Muzeum Wsi Radomskiej - koncerty te będą odegrane na organach które znajdują się w kościele.

Całość projektu została pokryta z dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie:
64 045,00 zł zgodnie z Umową Nr 730/UMWM/06/2019/KP-DU-III.3152.56

Wydarzenia są objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika 

Kolejne koncerty odbyły się:

30.06.2019 - Moniuszko Sakralnie - wystąpili: Włodek Pawlik Trio, Zespół Viclinova oraz Joanna Pszczółkowska-Pawlik

18.08.2019 - Moniuszko Sakralnie - wystąpił dr Emanuel Bączkowski, organmistrz koncert będzie ubogacony o oprawę wokalną.  

15.09.2019 - Moniuszko Sakralnie - recital organowy  - dr Emanuel Bączkowski

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .