Zamknij

Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa

Pierwsze spotkanie z linorytem to zaproszenie do poznania tej wyjątkowej techniki i możliwości jej wykorzystania. Podczas zajęć uczestnicy krok po kroku wykonają autorskie linorytnicze prace. Dowiedzą się też, jakie narzędzia są niezbędne w linorycie, od jakich wzorów najlepiej zacząć i czy można tworzyć wielokolorowe kompozycje.

Zapisy pod numerem: (48) 675 22 48 

Max. liczba osób – 20

Bilet wstępu: 1 zł

 

13.00- 14.30 -wykład na temat synagog żydowskich- poprowadzi P. Rita Mierni

Rita Miernik pochodzi ze Stąporkowa, obecnie mieszka w Końskich. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Później studiowała Gender Studies w Polskiej Akademii Nauk. Obecnie studiuje socjologię i bioetykę w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Od trzech lat prowadzi projekt historyczno-społecznego „Smutne synagogi”, w którym pokazuje stan budynków, które przed II wojną światową pełniły rolę synagog.  Dokumentuje fotograficznie miejsca, gdzie przed laty funkcjonowały synagogi i domy modlitwy.

Rita Mirnik chce mówić o tym, jak Żydzi żyli, a nie o tym jak umierali. Ma poczucie, że edukacja o społeczności żydowskiej pojawia się w Polsce od 1939 r. Autorkę interesuje to, gdzie Żydzi byli wcześniej. Pokazuje to, że mieszkali w Polsce od wielu wieków, ukazuje ich sprawczość. To jak bardzo ich obecność wpływała na krajobraz gospodarczy i ekonomiczny Polski. A ma poczucie, że ta obecność jest bardzo pomijana. Interesują ją relacje miedzy wyznaniami. 

Podczas tegorocznej Europejskich Dni Dziedzictwa przygotuje wystąpienie, które połączy tematykę Smutnych Synagog i synagog świętokrzyskiego sztetla. Opowie o najciekawszych smutnych synagogach w kraju, a potem sfokusujemy się na obszarze świętokrzyskiego sztetla.

 

Bilet wstępu: 1 zł

 

15.00 -16.00 - Oprowadzanie kuratorskie po wystawach stałych w muzeum. Po zakończeniu oprowadzania uczestnicy zwiedzania otrzymają questing do rozwiązania. Najlepiej rozwiązany questing otrzyma nagrodę.

Zapisy pod numerem: (48) 675 22 48 

Max. liczba osób: 30

Bilet wstępu: 1 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .