Zamknij

Zakup pieca do wypału ceramiki

Zakup pieca do wypału ceramiki

W 2016 roku, dzięki dotacji celowej w wysokości 12.000 złotych, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, do Muzeum Wsi Radomskiej zakupiono piec elektryczny do wypału ceramiki.

W 2016 roku, dzięki dotacji celowej w wysokości 12.000 złotych, przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Muzeum Wsi Radomskiej zakupiło piec elektryczny do wypału ceramiki.

Przygotowanie do posadowienia urządzenia w Ośrodku Edukacji Muzealnej obejmowało pozyskanie opinii dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do wymogów pieca. Głównym powodem zakupu tego specjalistycznego narzędzia była chęć wypału prac wykonywanych przez uczestników lekcji muzealnej pt. „Ceramika”. Zajęcia wprowadzono do oferty edukacyjnej Muzeum Wsi Radomskiej w 2011 roku. Od samego początku cieszyły się wysoką frekwencją, zwłaszcza wśród podopiecznych przedszkoli oraz uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Jedynym mankamentem tych działań był brak możliwości wypału wykonywanych prac. Tym samym proces obróbki gliny nie mógł być zaprezentowany w całości.

Zakupiony piec do wypału ceramiki ma pojemność 120 litrów. Jest to urządzenie idealnie dopasowane do potrzeb edukacji muzealnej – jednorazowo można w nim wypalić do 120 niewielkich prac wykonywanych przez dzieci. Naczynia oraz ozdoby ulepione przez uczestników zajęć wypalane są w temperaturze 800°C, na tzw. biskwit, czyli ceramikę bez pokrywy szkliwnej. Przeciętny wypał trwa około 7 godzin (w zależności od wielkości, grubości i ilości prac), po czym urządzenie pozostawiane jest do wystygnięcia na około 14–16 godzin. Do dnia 2 listopada 2016 roku w Muzeum wypalono około 400 prac, z których żadna nie popękała i nie zniszczyła się. Świadczy to o wysokim stopniu zrozumienia przez dzieci procesów formowania i sklejania elementów glinianych na lekcji muzealnej. Biorąc pod uwagę zróżnicowane potrzeby edukacyjne odbiorców lekcji muzealnych, do pieca zakupiono specjalistyczny programator, mogący zachować w pamięci własnej do 6 programów wypału. Każdy z nich może być modyfikowany w celu dostosowania krzywej wypału, opóźnienia startu lub wzrostu temperatury w poszczególnych segmentach. Dotychczas, oprócz pozyskiwania ceramiki bez dodatkowych zdobień, wykonano jeden wypał próbny ze szkliwem w temperaturze 1050°C. Test zakończył się sukcesem.

Zakup pieca znacząco poprawił jakość i treść lekcji muzealnej pt. „Ceramika”, jednocześnie dając możliwość poszerzenia w przyszłości oferty edukacyjnej. Polegało to będzie na stopniowaniu trudności zajęć i tym samym dokładniejszym poznaniu przez odbiorców technik obróbki i zdobienia gliny.

ma

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .