Zamknij

Zabawkarstwo ludowe

Zabawkarstwo ludowe

Okres beztroskiego dzieciństwa kończył się na wsi bardzo szybko. Dzieci od najmłodszych lat obarczone obowiązkami, stopniowo włączane były w bezlitosną rutynę wiejskiego życia.

Zabawy i swawole uznawane były za przejaw próżniactwa i marnowania czasu, a zabawki zbędny wydatek. Mimo to udawało się dzieciom znaleźć czas na swobodną zabawę czy to samotną, czy w towarzystwie rówieśników. Otoczenie wsi stwarzało bowiem doskonałe warunki do organizowania różnorakich rozrywek, a nie znająca granic dziecięca wyobraźnia pozwala na wykorzystanie nawet najprostszych przedmiotów z otoczenia takich jak patyki, kamyki, ziemia czy rośliny i użycia ich do umilenia sobie czasu.  Zabawki wykonywane przez dzieci były proste, ale różnorodne - ze ścinków materiałów i kolorowego papieru robiono lalki, z powrósła słomiane piłki, z gałęzi i sznurka zestaw do łucznictwa,  ze znalezionej podczas pasionki gliny lepiono figurki, a zwinięta w rulon wierzbowa kora zamieniała się w trąbkę.

Produkowane fabrycznie zabawki rzadko pojawiały się w rączkach wiejskich maluchów. Częściej bawiono się tymi, które zostały wykonane przez babkę, dziadka czy starsze rodzeństwo w chwili wolnej od obowiązków gospodarczych, albo kupionymi na pobliskim targu. Jarmarczne stoiska zaopatrywane były przez wiejskich twórców w jaskrawo pomalowane drewniane koniki, bryczki, zwierzątka na patyku czy gliniane gwizdki, ptaszki, naczynia dla lalek. Zabawkarstwo nie stanowiło odrębnej gałęzi rzemiosła, dziecięce wyroby bywały uboczną produkcją warsztatów garncarskich i przemysłu drzewnego, a także sposobem na podbudowanie domowego budżetu. Dopiero później zabawkarstwo stało się samodzielną działalnością rzemieślniczą, najczęściej rodzinną gdzie członkowie rodziny zaangażowani byli w poszczególne etapy tworzenia zabawek. Popularność tego typu wyrobów pozwoliła na wyodrębnienie się ośrodków zabawkarskich w okolicach Żywca, Myślenic, Kielc i Rzeszowa, niejednokrotnie czerpiących inspiracje z siebie nawzajem.

Współczesne zabawki są lepsze jakościowo, a przede wszystkim bardziej różnorodne i zaawansowane technologicznie. Nadal jednak niesłabnącą popularnością cieszą się „klasyczne” drewniane zabawki i klocki rozbudzające dziecięcą wyobraźnię, ciekawość świata. Te urzekające prostotą i kolorystyką, z nostalgią przypominające stare czasy wyroby kupić można na jarmarkach, w sklepach folkowych czy w muzealnych sklepikach.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .