Zamknij

Zakładka do książek

Zakładka do książek

Kwarantanna społeczna. Czas spędzany w domu. Bardzo dużo czasu spędzanego w domu… Kto z nas w tym czasie nie sięgnął po lekturę? Może chociażby z nudów odkurzaliśmy biblioteczkę i odkopaliśmy w niej odłożone „na później” tomy?

Wbrew wszelkim przypuszczeniom, że komputery i najnowsza technologia wyprą książki, czytelnictwo ma się dobrze, a dziś wręcz doskonale! Czas, kiedy nie opuszczamy naszych domów tak często jak wcześniej (lub w ogóle z nich nie wychodzimy), sprzyja oddawaniu się lekturze. Po męczącym dniu, lekcjach online, sprzątnięciu, upraniu i ugotowaniu wszystkiego, co tylko możliwe (niepotrzebne skreślić) przychodzi wieczór… Film? Serial? A może… książka?

Tylko gdzie jest zakładka…? Jedna z wielu, które przepadły w czeluściach biblioteczki, ukryte między stronami… Gdzieś są, tylko gdzie?

Szybciej niż je znajdziesz, zrobisz sobie nową. Dziś proponujemy Ci wykonanie prostej zakładki z filcu.

Materiały

Będziesz potrzebować: kawałka brystolu w dowolnym kolorze, kilku kawałków kolorowego, cienkiego (to ważne!) filcu, kleju (możesz wybrać dowolny, ważne, by skleił filc), nożyczek, igły i kolorowych nici.

Wykonanie

  1. Z papieru wytnij dowolny kształt – podstawę zakładki, odrysuj go na filcu i również wytnij.
  2. Z pozostałych kolorowych kawałków filcu wytnij ozdobne kształty, np. kwiaty, listki, motyle – co chcesz.
  3. Wycięte elementy ułóż na zakładce i przyklej je delikatnie do filcu stanowiącego tło (nie musisz kleić dokładnie – ważne, by tylko nie zmieniały swojego położenia).
  4. Każdy z małych kawałków filcu przyszyj do filcu „bazowego” za pomocą kilku pętelek ściegu – możesz użyć kontrastowego koloru nitki.
  5. Na koniec zszyj ze sobą filc i brystol.

 

Gotowe!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .