Zamknij

Wycinanki

Wycinanki

Od przedszkolaka po babcię i dziadka - każdy może wykonać tradycyjną wycinankę. Jest to doskonały sposób na zrobienie ciekawych ozdób i kreatywne spędzanie czasu w domu!

Kwarantanna, to czas w którym nie jesteśmy w stanie poprowadzić dla Państwa i waszych pociech muzealnych zajęć. Nie możemy też na razie zaprosić Was, abyście inaczej niż na naszych zdjęciach, zobaczyli wiosnę w Muzeum. To trudny czas, w którym warto zachować optymizm i żyć nadzieją, że zbliżające się święta Wielkanocne pozwolą nam na zmianę nastroju. To najradośniejsze ze świąt, do których nareszcie, podobnie jak nasi przodkowie mamy czas się starannie przygotować. Zaproponujcie przedszkolakom zrobienie wycinanek.


Wycinanka
Pierwszą kolekcję polskich wycinanek zebrał już w połowie XIX wieku, malarz i krytyk sztuki Wojciech Gerson. Pod chłopskie strzechy wycinanki trafiły z kultury żydowskiej, gdzie były stałym motywem dekoracji okien w święto Szawuot. Co ciekawe, jako że traktowano je jako sztukę, wycinanki robili mężczyźni, ponieważ w kulturze judaistycznej kobietom nie wolno było zajmować się twórczością artystyczną. Polska wycinanka ludowa stała się słynna w początku wieku XX. Leopold Stoynowski, malarz, w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich w Złakowskim kościele, zgromadził dużą kolekcję wycinanek łowickich, które zaprezentował artystom i projektantom działającym w Towarzystwie „Polska Sztuka Stosowana”.


Motywy i wykonanie
We wzorach wycinanek można znaleźć motywy lokalne, ale i symbole znane w każdej kulturze świata. Najpopularniejsze są wzory roślinne, zwierzęce, postaci ludzkie czy gwiazdy. Bodaj najbardziej znany jest wzór koguta, który symbolizuje odrodzenie, moc twórczą, płodność i czujność. Zasada wykonania wycinanki tkwi w symetrycznym powtórzeniu motywów w układach poziomych i pionowych. Najpopularniejsze, a i najprostsze w wykonaniu są te, oparte na układzie centralnym, wieloosiowym lub pasowym. W regionie radomskim wykonywano wyłącznie jednobarwne wycinanki i umieszczano na ścianach chałup wiejskich, naklejając je na ścianach, miedzy świętymi obrazami. Była to piękna i nietrwała forma dekoracji świątecznej. Kruchy papier szybko się niszczył i brudził, nie było też możliwości wielokrotnego użycia dekoracji.


Jak zrobić wycinankę?
Tradycyjne wycinanki wykonywano za pomocą ciężkich nożyc, które na co dzień służyły do strzyżenia owiec, a wzór podpowiadał fantazja. Z prostą wycinanką poradzi sobie nawet kilkulatek, używając rzecz jasna nożyczek szkolnych. Bierzemy kwadratową kartkę, którą składamy na pół i po wszystkich możliwych przekątnych, tak aby osiągnąć trójkąt. Trójkątną kartkę kładziemy i rysujemy ołówkiem motyw, a następnie tniemy. Po rozłożeniu otrzymujemy ozdobną serwetkę. Jeśli mamy ochotę spróbować czegoś trudniejszego, powtórzymy motyw na wielobarwnych kartkach różnej wielkości. Serwetki będziemy mogli nakleić, jedna na drugą, zbliżając się tym samym do kunsztu słynnych wycinanek łowickich. Kwiaty łowieckie bywają złożone nawet z dziesięciu różnych kolorów!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .