Zamknij

Wianki

Wianki

Umiesz już zrobić kwiatki z bibuły? Może pora na trudniejsze wyzwanie! Spróbuj połączyć je w wianek i zrób piękną i symboliczną dekorację kwiatową.

Symbolika

Wianek był niegdyś nieodzownym elementem przypisanym panieństwu. Starosłowiańskie, dziewicze wianki wyplatano z ziół, żywych kwiatów. Nie mogło w nich zabraknąć ruty, bylicy czy rozmarynu. Chronił dziewczęta przed demonami i zabezpieczał przed złymi mocami. Początkowo to właśnie wiankami wymieniała się para młoda, gdy przysięgała sobie wierność i zamierzała wstąpić w związek. Ta wymiana wieńców przetrwała w religii prawosławnej. W zwyczajach katolickich wianek nosi tylko panna młoda, jako znak swego dziewictwa i gotowości do zawarcia związku. Zdejmowano go z jej głowy w trakcie tradycyjnych oczepin, co było jasnym znakiem, że od tej chwili staje się stateczną mężatką. Wianki towarzyszyły wielu obrzędom, ale najistotniejsze były w Noc Kupały, nieco bliżej nam znaną jako późniejsze sobótki. To w czasie tej magicznej nocy panny rzucały swoje wianki na wodę i czekały, czy wyłowi je ich ukochany. Zatonięcie wianka, skutkowało staropanieństwem, czyli wyjątków złą wróżbą na przyszłość. 

Magia Alkmeny

Wianki można powiązać z magią Alkmeny, czyli zwyczajami związanymi z magią węzłów (rozplatania i wiązania). Nazwa pochodzi z mitologii greckiej, w której przetrwała opowieść o Alkmenie, matce Heraklesa, której poród utrudniała wściekła Hera. By opóźnić przyjście na świat herosa, splatała ona wszystko dookoła rodzącej. Właśnie z aktem narodzin kojarzona jest najczęściej magia Alkmeny, ale równie często zamknięte kręgi mają stanowić zabezpieczenie przed siłami zła. Być może stąd zwyczaje wieszania dekoracyjnych wianków na drzwiach naszych domów?

Jak zrobić?

Wianek z bibułowych kwiatów może być wdzięcznym nakryciem głowy dziewczynki lub  piękną dekoracją, którą zawiesisz na drzwiach, w oknie czy na ścianie. Jego wielkość zależy od ilości kwiatków, których użyjesz do ich zrobienia. Krąg wystarczy wykonać z drutu, a do niego kolejno doczepiać kwiatuszki. Wykończenie zieloną bibułą i kilkoma listkami doda wianuszkowi lekkości. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .