Zamknij

Tkactwo

Tkactwo

Samodzielny wyrób tkanin był niegdyś powszechny, a wiedza o technikach tkackich przechodziła z pokolenia na pokolenie. Była to zwykle domena kobiet, które poświęcały na to zajęcie wiele godzin. Może i ty masz ochotę sprawdzić, czy starczy ci cierpliwości?

Surowce

Tkaniny samodziałowe wykonywano z włókna pozyskiwanego we własnym gospodarstwie. W każdy uprawiano rośliny włókniste, len i konopie. Ich obróbka wymagała skomplikowanych zabiegów, ale dzięki nim uzyskiwano produkt wykorzystywany do wykonywania prześcieradeł, obrusów, koszul i bielizny, a nawet worków. Równie dobrze rozwinięta była hodowla, a cenna wełna z runa owiec służyła do wykonywania odzieży wierzchnie, spódnic, portek i zapasek. Pozyskanie tkaniny wymagało szeregu zabiegów, od zbioru przez obróbkę, przędzenie, gręplowania i farbowanie. Pozostawało tylko utkanie materiału na poziomym krośnie. Uzyskany w ten sposób samodział charakteryzował się grubym i dobrze widocznym splotem, w którym nitki wątku i osnowy mają układ szachownicowy.  Samodziały lniane były zwykle gładkie, w naturalnym kolorze włókna, natomiast wełniane wielobarwne i pasiaste. 

Technika

Tkactwo znane jest już od epoki neolitu i co ciekawe, sama technika, aż do czasów rewolucji przemysłowej  nie uległa wielkiej zmianie. Zresztą i wtedy dotychczasowe pionowe i poziome warsztaty nie zmieniły się, a tylko część z cyklu czynności przestano wykonywać ręcznie. Zasada jest bardzo prosta. Do uzyskania kawałka materiału potrzebne są nici i krosno. Podstawowa technika splotu płóciennego, która dominowała w tkactwie ludowym, polega na przekładaniu nici wątku , raz po raz, naprzemiennie, raz z góry, a raz z dołu pomiędzy nitkami osnowy. 

Jak utkać tkaninę? 

Niezbędna jest prosta forma warsztatu, najlepiej ramka z nabitymi gwoździkami. Rozciągamy i zawiązujemy na nich bardzo sztywno nici lniane. To nasza osnowa. Teraz, dla ułatwienia nawlekamy igłę mocną nitką wełnianą i przekładamy po kolei, raz z góry raz z dołu, pomiędzy nitkami osnowy. Pamiętajmy, aby ciasno ubijać każdy rządek przed nawleczeniem kolejnego. W drugim rzędzie zmieniamy kolejność przekładania. Jeśli w pierwszym nitka wątku była nad nitką osnowy, w drugim musimy znaleźć się pod nią, a w trzecim znowu u góry. Gotową tkaninę delikatnie zdejmujemy z ramki, możemy ozdobić ją frędzelkami. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .