Zamknij

Strach polny

Strach polny

Stoi przy płocie w łatanej kapocie i odstrasza ptaki. Wiecie, kto to taki?

Wiosną wszystko budzi się do życia, słońce zaczyna grzać coraz mocniej, rośliny zaczynają kiełkować lub wypuszczać pierwsze pąki. Z ciepłych krajów wracają bociany, jaskółki, słowiki. Coraz częściej słyszymy śpiew ptaków. Z zimowego snu wybudziły się jeże, borsuki, susły...
I wszystkie te zwierzęta wyruszą na poszukiwanie pokarmu, jednak by nie wyjadły i nie zniszczyły np.: upraw, potrzebne jest pewne straszydło.

 

Strach polny nazywany również strachem na wróble jest opiekunem pracy rolnika. Strzeże dobrych plonów, a boją się go ptaki, jelenie i dziki. Wiosną o świcie rolnik umieszcza go w sadzie, ogrodzie, ale przede wszystkim w polu gdzie zasiane jest zboże lub zasadzone są ziemniaki. Zazwyczaj stoi od strony drogi, twarzą skierowaną w stronę południa, z rozkrzyżowanymi ramionami tak jakby chciał całe pole które strzeże ogarnąć.

 

Ów strażnik kształtem przypomina człowieka. Jego konstrukcja oparta jest na dwóch skrzyżowanych kijach. Na nich zawieszano stare części ubrań, kolorowe szmaty, worki. Głowa zrobiona ze starych szmat wypchanych słomą. Często doczepiano do stracha butelki, dzwonki, puszki by wydawały dźwięk uderzane wiatrem, a hałasu zwierzęta boją się najbardziej.

 

Po wykonanej pracy stracha, który strzegł pól i sadów, zdejmowano z pola, a następnie niszczono go poprzez spalenie.

 

 

Strach na wróble

Ma spodnie w kraciaste łaty,
Dziurawy kapelusz taty,
Ogromną słomianą głowę
I ręce ze słomy, obie!

Z kaftana, gdzie brak guzika
Wystają strzępy szalika
I buja się w prawo, w lewo,
Bo... nogę ma tylko jedną!

Stojąc na polu, przy sianie,
Spełniać ma trudne zadanie
Straszy szkodniki i ptaki
-A sio! Ze zboża hulaki!

Wieczorem ziewa zmęczony,
Bo straszył szpaki i wrony,

Lecz nie wie, stojąc wytrwale,
Że nikt się nie boi go, wcale...

Wróble się śmieją pod nosem,
Szarak pokręci nań wąsem,
Wszyscy doń w gości przychodzą,
Bo Strach jest pola ozdobą...

 

Anna Kaca

/wierszykidladzieci.pl/

 

 

Przepis na… stracha na wróble

 

Rzeczy potrzebne do wykonania stracha polnego:

 • kijki, patyczki, wykałaczki do szaszłyków

 • kulka styropianowa, piłeczka pingpongowa

 • blok techniczny

 • farby

 • kredki

 • bibuła karbowana

 • sznurek, włóczka, tasiemki

 • klej

 • nożyczki

 

Jak to zrobić?

 1. Skrzyżuj ze sobą patyczki, owiń je sznurkiem i zwiąż.

 2. Do zrobienia głowy stracha wykorzystaj kulkę i ozdób według własnego pomysłu kredkami, farbami.

 3. Włosy zrób z włóczki lub sznurka i przyklej je klejem do głowy stracha.

 4. Na patyczki nałóż ubranie i zwiąż w pasie tasiemką.

 5. Czapkę stracha możemy zrobić z bloku technicznego lub z rolki po papierze toaletowym.

 

I tak oto strach polny może stać się balkonowym. Umieść swojego stracha w roślinach jakie masz na balkonie lub przydomowym ogródku, zrób zdjęcie i umieść je pod postem na FB Muzeum. Miłej zabawy!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .