Zamknij

Przygotuj wielkanocny koszyczek

Przygotuj wielkanocny koszyczek

Nadszedł czas, aby przygotować się do święcenia pokarmów. W tym roku będzie ono wyglądało zupełnie inaczej niż zazwyczaj. Sami poświęcimy naszą święconkę. Tym samym, nawiążemy do najstarszych tradycji z czasów, gdy pokarmów nie zanoszono do kościoła, a do dworu czy domu mieszczańskiego zapraszano księdza, aby pobłogosławił dania, przygotowane na świąteczny stół.

Staropolskie święcone

W rezydencjach magnatów i w dworach szlacheckich, a nawet w ubogich chatach wiejskich przez cały Wielki Tydzień toczyła się w kuchni wielka batalia kulinarna. Święcone ustawiano na wielkim stole w jadalni. Składały się na nie szynki, kiełbasy, salcesony, ryby w galarecie, pieczony w całości prosiak oraz wszelkie wielkanocne ciasta: mazurki, przekładańce, a przede wszystkim baby. Nie zapominano oczywiście o miodach pitnych, piwie i winie. Nad tym wszystkim górował baranek formowany w maśle lub cukrze. Cały stół mienił się paletą barw, bo ożywiały go borówki, barwinek i kolorowe pisanki. Tak przygotowany, czekał na poświęcenie przez proboszcza lub kapelana. 

Baby wielkanocne

Największym  misterium było pieczenie bab puchowych i muślinowych. Już same nazwy świadczą o delikatności materii. Wypiek bab był zarezerwowany dla kobiet, a mężczyznom w tym czasie zabraniano wstępu do kuchni. Najlepszą mąkę pszenną starannie przesiewano, w glinianych donicach ucierano dziesiątki żółtek z cukrem, rozpuszczano w wódce kosztowny szafran, a z drożdży robiono zaczyn. Uszczelniano okna i drzwi, a przełożone do form ciasto, pozostawiano do wyrośnięcia, tak aby nie zziębło. Wyjęte z pieca baby układano na puchowych pierzynach, aby stygnąc, nie zgniotły się. Rozmawiano szeptem, bo nawet odrobina hałasu mogła zaszkodzić ciastu. 

Co włożyć do koszyczka?

Każdy drobiazg, który trafi do koszyczka ma znaczenie symboliczne. Baranek, król staropolskiego stołu to symboliczne przedstawienie Chrystusa, który oddał życie za wszystkich ludzi, choć sam był bez grzechu. W tradycji judaistycznej baranek pojawia się w związku ze świętem Paschy, istnieje tu więc nawiązanie do niewinności zwierzęcia i jego posłuszeństwa, tak jak i Chrystus posłuszny był swojemu Ojcu. Chleb to ciało Chrystusa, ale też najważniejszy pokarm w naszej kulturze. Kolorowe jajka, pisanki to życie w swojej najczystszej postaci, które chronione jest przez jakże delikatną skorupkę, tak łatwą do uszkodzenia, a jednocześnie tak trwałą, jak samo życie. Chrzan czy ocet to przypomnienie cierpienia Chrystusa na krzyżu. W niektórych domach, przed śniadaniem zjadano laskę chrzanu, aby wspomnieć mękę Pana, pojonego przed śmiercią cierpkim octem. Sól to symbol oczyszczenia, ale też trwałości, które chroni nie tylko żywność, ale i nas przed zepsuciem. Kiełbasa i mięsa to w tradycyjnej kulturze znaki dostatku i bogactwa. Jeśli uda nam się jeszcze dołożyć kawałek baby wielkanocnej i ozdobić koszyczek gałązkami wiecznie zielonej rośliny: bukszpanu czy borówki, uzyskamy całą symbolikę życia, które przetrwa wiele i odrodzi się ponownie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .