Zamknij

Poidełko dla ptaków

Poidełko dla ptaków

W tym roku nie brakuje wiosennego deszczu. Przyroda w Muzeum korzysta z obfitości wody – rozwija się bujna zieleń, kwitną kwiaty, zwierzęta nie cierpią z powodu pragnienia. Ale, ale… znając chwiejność naszego klimatu, lepiej przygotować się na suszę. A dokładniej – przygotować na wypadek suszy wsparcie dla zwierząt żyjących w naszym otoczeniu.

Zimą robiliśmy wspólnie prosty karmnik dla ptaków, pamiętacie? Teraz czas obfitości pokarmu powrócił, a muzealne obserwatorium przyrody informuje o wzmożonej aktywności dzięciołów, sikor, kowalików, zięb, strzyżyków, wilg, kosów i innych skrzydlatych stworzeń. Świeżo uplecione lub wyremontowane gniazda zapełniają się, sezon lęgowy w pełni! Ptaki uwijają się w poszukiwaniu jedzenia… Koniecznie potrzebują także dostępu do wody! Na terenie Muzeum Wsi Radomskiej doskonałym wodopojem jest rzeka Kosówka, tworząca zakola i płycizny łatwo dostępne dla zwierząt. Ponieważ rzeka płynie przez zalesiony teren, zwierzęta czują się tam bezpiecznie i w spokoju korzystają z jej zasobów. Są jednak miejsca, w których nie tak łatwo znaleźć wodę. Szczególnie dotyczy to zabudowanych obszarów miejskich, z których opady uciekają bardzo szybko oraz pozostałych terenów podczas powracających coraz częściej okresach suszy…

Jeśli mieszkasz w mieście, widzisz z pewnością, że po deszczu, nawet najmniejsze kałuże są oblegane przez ptaki. Brak retencji (zatrzymywania, gromadzenia) wody jest problemem w terenie pozbawionym zieleni, poprzecinanym siecią rur, odpływów i kanałów… Ptaki unikają takich miejsc, a jeśli mimo wszystko żyją w nich, muszą pokonywać duże odległości by móc ugasić pragnienie. Na wsiach wbrew pozorom także niełatwo o bezpieczny wodopój. Szczególnie trudne dla zwierząt są dłuższe okresy bez opadów, z którymi w naszym klimacie zmagamy się każdego roku.

Jeśli chcesz pomóc swoim ptasim sąsiadom, możesz zapewnić im dostęp do wody w swoim ogrodzie lub nawet na balkonie, czy tarasie. To bardzo proste! Jeśli w twoim otoczeniu nie ma miejsc, w których samoistnie gromadzi się deszczówka, w łatwy sposób sam możesz stworzyć poidełko. Wystarczy dość szerokie, a płytkie naczynie uzupełniane przez Ciebie regularnie świeżą wodą. Jeśli mieszkasz na wsi, z takiego naczynka na pewno chętnie skorzystają także inne drobne zwierzęta.

Do wykonania poidełka dla ptaków potrzebne Ci będą: doniczka z gliny, podstawka do doniczki z gliny (lub inne płaskie naczynie – nie wykonane z plastiku), klej do klejenia na gorąco, farby akrylowe do ozdobienia poidełka (opcjonalnie).

Instrukcję wykonania znajdziesz w naszym filmie.

 

UWAGA!

Do takiego poidełka chętnie mogą zaglądać także owady, m.in. zapylacze. Naczynie z otwartą taflą wody, może być jednak dla nich zagrożeniem – mogą się w niej utopić! W kolejnym artykule pokażemy, jak zorganizować pojnik przeznaczony specjalnie dla owadów.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .