Zamknij

Pająki na Wielkanoc

Pająki na Wielkanoc

Spędzamy czas w domach, podobnie jak robiły to gospodynie w tradycyjnych domach wiejskich. To czas przedwiośnia, zakończenia wszelkich prac w polu, okres nieco spokojniejszy, który przeznaczano na prace porządkowe, organizacyjne, a przede wszystkim związane z podnoszeniem estetyki domu. Nam też zapewne nieco nudzi się nasze mieszkanie, zmieńmy więc nieco jego wystrój.

Pająki
Ta nazwa kojarzona jest zazwyczaj z niekoniecznie lubianym i ładnym owadem. Mniej znane jest inne znaczenie tego słowa. Tradycyjne, ludowe pająki to przestrzenne, barwne konstrukcje, zawieszane pod sufitem. Swoim kształtem i formą nawiązywały do żyrandoli dworskich i kościelnych, a tradycja ich wykonywania jest chyba jeszcze starsza niż robienia wycinanek. Wykonywano je z łatwo dostępnych materiałów: słomy, patyczków, piórek, włóczki, grochu, kolorowych bibułek i papierów.

Symbolika
Być może niegdyś pająki miały znaczenie symboliczne, dziś niekoniecznie do końca znane. Niektórzy, analizując ich nazwę, jako sieci pajęczych, przypisują im magie łapania złych mocy i więzienia ich, tak jak czynią to łapacze snów. O symbolice mogą świadczyć materiały, których używano. Groch uznawano powszechnie za pokarm zmarłych, kłosy zboża zapewniały urodzaj i powodzenie, opłatek był istotą pokarmu. Z pewnością, lekkie, przestrzenne konstrukcje, mieniące się wszystkimi kolorami tęczy, rozkołysane wiosennym wiatrem przywoływały wiosnę i budowały klimat najradośniejszych świąt w roku.

Formy
Zróżnicowanie kształtów pająków jest ogromne i w każdym regionie ta dekoracja wygląda nieco inaczej. Na Kurpiach występują promieniste pająki łańcuchowe, często wypełniające całą powierzchnię sufitu, a w Opoczyńskim zobaczymy tarczowe pająki z włóczki, łączone łańcuchami zdobionymi grochem. Najprostszy w kształcie jest pająk kulisty, nazywany sową. To kula z gliny, wosku czy brukwi, w którą raz koło razu, wbija się kłosy. Na końce słomek dokładane czasem piórka, często zafarbowane kolorowo, przy okazji barwienia pisanek. Najtrudniejsze i najpiękniejsze są pająki krystaliczne, wykonane ze słomy, połączonej w formę przypominającą szlif brylantu.

Wykonanie
Sówkę zrobimy bardzo prosto. Potrzebny jest nam ziemniak, rzecz jasna jak najbardziej kształtny, w który wbijamy patyczki do szaszłyków. Każdy patyczek ozdabiamy kwiatuszkiem z bibuły. Podejmijmy wyzwanie wykonania pająka krystalicznego. Na początek może to być pojedynczy „kryształ”. Do jego zrobienia potrzebujemy 12 słomek jednakowej długości, grubą nić lub dratwę. Jeśli nie macie w domu słomy, może znajdziecie rurki do napojów. Teraz musimy je we właściwej kolejności nawlec na nitkę lub drucik i związać tak aby uzyskać właściwy kształt. Słomiany koszyczek dekorujemy kwiatuszkami, piórkami czy kółkami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .