Zamknij

Kwiaty z bibuły

Kwiaty z bibuły

Tęsknimy za wiosną, która wabi nas bez litości zza okien. Na razie jednak musimy pozostać w domu i to, co nam zostaje to zaproszenie wiosny do naszych mieszkań. Czy jest coś, co piękniej ją wyraża niż mieniące się kolorami i pełne soczystej zieleni, kwiaty? Zróbmy kwiaty z bibuły.

Ogrody wiejskie

Gospodynie nie poświęcały wiele czasu swoim ogródkom. Powód był prosty, zawsze było tak wiele innych prac gospodarskich. Nie znaczy to, że nie dbały o estetykę, tyle tylko, że na zewnątrz stawiały raczej na praktyczność i użyteczność roślin. Dekoracyjne, pochodziły najczęściej z dworów, a w obrębie wsi rozpowszechniały się przekazywane z rąk do rąk. Najpiękniejsze ogródki prowadziły panny na wydaniu, traktujące je jako swoistą wizytówkę własnej zaradności. Cechą charakterystyczną ogrodów, nazywanych dziś powszechnie rustykalnymi było przede wszystkim śmiałe zestawianie kolorystyczne i nasadzenia roślin w pozornie chaotycznych kępach. Niektóre kwiaty, uprawiane od wielu lat chyba na wieki będą kojarzyć się z sielankową wsią, tak jest choćby z wysokimi malwami czy kosmosami. Równie powszechnie sadzono goździki, floksy, szparagi lekarskie, a także śmierdziuszki czy pantofelki Matki Boskiej. Te dwie ostatnie to aksamitek i szafirowy tojad mocny, a warto je wymienić, by zauważyć, że dawna wieś stosowała własne nazewnictwo roślin, nie wiążąc się przesadnie z obowiązującą nazwą, czy to łacińską, czy rodzimą. Uprawiano przede wszystkim kwiaty, które miały zastosowanie w medycynie ludowej czy obrzędowości, jak choćby dziś nieco zapomniana ruta, używana dawniej przez wszystkie panny, do wykonania weselnych wianków.  

Kwiaty w domu

W chałupie wiejskiej nie brakowało kwiatów. Tyle tylko, że nie były to formy znane nam dzisiaj. Ścinanie kwiatów i układanie ich w dekoracyjne bukiety w wazonach było przywilejem szlachcianek i magnaterii. Wiejskie chałupy zdobiono kwiatami wykonanymi z bibuły, które były dodatkiem dekoracyjnych do wybranych symboli kultu. Girlandy z wielu kwiatów, z bibuły lub krepiny, łączonych przy pomocy drucików starannie wykańczano, a każdy element odzwierciedlał talent manualny gospodyni. Dekoracja okalała oleodruki wieszane na ścianach. Starano się takim wieńcem ozdobić świętych patronów gospodyni i gospodarza, a rózgi kwiatowe stawiano obok figury Matki Boskiej, która była nieodzowna w świętym kącie. Szczególnie Maryjka, darzona ogromnym, pełnym ciepła i miłości kultem musiała mieć świeże dekoracje. Rózgi były formą przestrzenną, formowaną z wielu kwiatów na wspólnym, wysokim kiju. Istotą kompozycji było płaskie ułożenia kwiatów, od małych u góry, po większe w części centralnej.  Kije umieszczano w powszechnie dostępnych słoikach, które także dekorowano kolorowym papierem. Dla stabilności kompozycji słoje wypełniano piaskiem. 

Jak zrobić kwiaty z bibuły?

Potrzebne nam nożyczki, klej, bibuła karbowana i drucik lub patyk do szaszłyków. Z kolorowej bibułki odcinamy pasek o szerokości około 5 cm i forujemy płatki z jednej strony. Jeśli potraficie lepić pierogi, tym samym ruchem, którym zwykle je sklejamy, dekorujemy jedną stronę. Jeśli nie, po prostu ponacinajcie bibułkę i bawcie się, rolując co drugie, czy trzecie nacięcie. Następnie zwijamy pasek ze strony gładkiej tej, której nie ozdabialiśmy i ciasno związujemy drucikiem lub zwijamy bezpośrednio na patyczku. Ważne, aby część dekoracyjna rozkładała się w wachlarze, a gładka była jak najciaśniej zwinięta. Teraz już tylko pasek z zielonej bibułki, którym otaczamy główkę i pozostałą część patyczka, tworząc łodyżkę kwiatka. Jeśli z zielonej bibułki wytniemy kilka listków, pojedynczy kwiat będzie piękną dekoracją. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .