Zamknij

Servi Domini Cantores - koncert pasyjny w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

 Servi Domini Cantores - koncert pasyjny w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Koncerty pasyjne wpisują się w refleksyjny nastrój Wielkiego Tygodnia, poprzedzającego najważniejsze chrześcijańskie święta – Wielkanoc.

KONCERT: 17 marca 2024r. /niedziela/ godzina 18.00

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Na wydarzenie obowiązuje bilet w cenie 10 zł.

Patron honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego

Patronat medialny: Ziemia Przysuska, Gość Niedzielny, Echo Dnia, Radio Radom, Radio Rekord, Tv Dami, Co za dzień, 7dni

Partner: Piekarnia Fogiel&Fogiel

 

17 marca 2024r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze wystąpią znakomici artyści.

„Servi Domini Cantores” – Śpiewacy operowi, wykładowcy i profesorowie Akademii Muzycznych:

Ojciec Rafał Kobyliński – tenor, dr wokalistyki, absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu im. Jana Pawła II w Lubilnie, jezuita, wykładowca Akademii Katolickiej w Warszawie – Collegium Bobolanum oraz Wydziału Edukacji Muzycznej Collegium Joanneum.

Ksiądz Robert Kaczorowski – baryton, dr hab. sztuki muzycznej (wokalistyka), absolwent Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na wydziałach: instrumentalnym (organy) i wokalnym, doktorat sztuki muzycznej zdobył w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, zaś stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej uzyskał w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, adiunkt w Akademii Muzycznej w Gdańsku, proboszcz parafii św. Mikołaja w Szemudzie.

Ksiądz Paweł Sobierajski - tenor, dr hab. wokalistyki oraz dr nauk pedagogiczno-teologicznych, duszpasterz środowisk twórczych Diecezji Sosnowieckiej.

Ojciec Tomasz Jarosz – baryton, redemptorysta, absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie,  dr wokalistyki.

Mirella Malorny – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie fortepianu oraz w klasie kameralistyki, współpracuje z wybitnymi śpiewakami – solistami m.in. Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, Opery Krakowskiej, Opery Śląskiej, Opery Wrocławskiej, Opery Poznańskiej, oraz instrumentalistami (Metropolitan Opera New York, New York City Opera, Goeteborg Symphony Orchestra, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Filharmonia Śląska w Katowicach), laureatka licznych nagród za wyróżniający akompaniament.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .