Zamknij

Koncert muzyki klasycznej „Powrót do korzeni” – fotorelacja

Koncert muzyki klasycznej „Powrót do korzeni” – fotorelacja

Wysłuchaliśmy utworów najwybitniejszych kompozytorów.

Podczas tegorocznego weekendu majowego w Muzeum odbyło się niezwykłe wydarzenie dla sympatyków muzyki klasycznej. 2 maja miał miejsce koncert pt. „Powrót do korzeni”, podczas którego wystąpili Maja Syrnicka – skrzypce i Daniel Strahilevitz – fortepian.

Po uroczystym przywitaniu artystów oraz przybyłych gości przez Justynę Plaskotę kierownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, głos zabrał prof. Radosław Ptaszyński wspominając o przysuskiej społeczności żydowskiej, która zginęła podczas II WŚ. Następnie sami artyści przywitali się z uczestnikami wydarzenia, przedstawili przygotowany program i rozpoczęli koncert.

Ucztą dla duszy były utwory wielkich kompozytorów takich jak: Maurice Ravel, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Grażyna Bacewicz, Fritz Kreisler, Ludwig van Beethoven.

Koncert współorganizowany przez Gminę Miasto Przysucha, Stowarzyszenie Jewish Przysucha, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze oraz Dom Kultury w Przysusze. Koncert pod patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Daniel Strahilevitz od 2022 roku jest dyrektorem studium wokalnego i dyrygentem Teatru Państwowego w Oldenburgu. Otrzymał pierwszą nagrodę na Konkursie Pianistycznym im. Karla Adlera w Stuttgarcie (2015) oraz w tym samym roku zdobył Nagrodę Forum Kompozytorów za najlepsze wykonanie utworu współczesnego na Uniwersytecie Muzycznym Hannsa Eislera w Berlinie. W 2016 roku został zaproszony przez słynnego pianistę Lang Lang do występu na festiwalu Gstaad Menuhin. W 2019 roku prowadził kursy mistrzowskie na Uniwersytecie Xiamen w Chinach, a w Wiedniu cieszył się wartko rozwijającą sie karierą wykonawczą. Uhonorowany za „wyjątkową autentyczną muzykalność, błyskotliwość i wirtuozerię” (IOCO Kultur im Netz), dał się poznać jako wszechstronny muzyk, ekscytujący solista i pełen pasji artysta dzięki różnorodnym występom na koncertach solowych, kameralnych, koncertach muzyki współczesnej oraz wokalnej.

Maja Syrnicka urodzona w Katowicach skrzypaczka, pasjonatka muzyki kameralnej. Studiowała w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze w klasie prof. Krzysztofa Węgrzyna oraz w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Jakuba Haufy. Laureatka wielu nagród na konkursach ogólnopolskich jak i międzynarodowych, m.in. II nagrody oraz nagrody specjalnej na III Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Lutosławski in memoriam” w Toruniu oraz I nagrody oraz wyróżnienia za największą indywidualność na IV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym „Młody Paganini” w Legnicy. Koncertuje jako solistka i kameralistka w Polsce, Niemczech, Ukrainie, Włoszech, Chile i na Litwie. Stypendystka programu „Yehudi Menuhin Live Music Now”, a także Fundacji Dolnej Saksonii i programu „Młoda Polska”. Od 2019 roku pełni funkcję zastępcy koncertmistrza w Teatrze Państwowym w Oldenburgu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .