Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Autor: Aleksandra Żytnicka, Fot. Michał Alzak
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej
Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne w rzeźbie drewnianej

Wystawa zorganizowana ze zbiorów Muzeum Wsi Radomskiej

Komisarz wystawy: Aleksandra Żytnicka

Miejsce ekspozycji: Spichlerz z Wilkowa na terenie MWR

maj-listopad 2016 r.

W zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej znajduje się blisko czterysta prac snycerskich poruszających tematykę religijną. Zdecydowana większość z nich, to dzieła zaliczane
do nurtu tzw. współczesnej sztuki ludowej. Główna część kolekcji drewnianej rzeźby sakralnej powstała na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w okresie intensywnego rozwoju aktywności artystycznej o charakterze ludowym. Składa się na nią przede wszystkim dorobek twórców pochodzących z regionu radomskiego, wśród których dominującą rolę odgrywają przedstawiciele kozienickiego ośrodka rzeźbiarskiego. Spomiędzy bardziej znaczących nazwisk w dziedzinie ludowej rzeźby, które figurują w zbiorach Muzeum, należy wymienić Stanisława Denkiewicza z Jedlni Kościelnej, Antoniego Barana z Opoczna, Stefana Ślażyńskiego ze Stanisławic oraz Zdzisława Purchałę z Kossowa. Wyjątkowe miejsce w tym gronie zajmuje postać Leona Kudły ze Świerży Górnych, którego wyniki twórczej pracy prezentowane były na całym świecie.

Stosunkowo niewielki fragment w stosunku do całości kolekcji ludowej rzeźby sakralnej stanowi grupa zabytkowych świątków, których datowanie sięga XIX wieku. Część z nich pochodzi z warsztatów cechowych, inne są dziełami anonimowych wiejskich snycerzy. Ta skromna reprezentacja dawnej rzeźby ludowej jest jednocześnie najcenniejszą częścią zbiorów i prezentuje sobą wartościowy materiał porównawczy dla wytworów ostatnich pokoleń rzeźbiarzy.

Na wystawę „Sakralny wymiar świata…” składają się rzeźbiarskie realizacje przedstawień religijnych będące w całości częścią kolekcji sztuki ludowej Muzeum Wsi Radomskiej. Wybór prezentowanych eksponatów pozwala na prześledzenie poszczególnych etapów rozwoju rzeźby ludowej od pełniących funkcje kultowe świątków po rozpatrywane jedynie w kategoriach estetycznych dzieła współczesnych rzeźbiarzy.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa