Nowe inwestycje w Muzuem Wsi Radomskiej

Autor: M. Sobańska data utworzenia:
Nowe inwestycje w Muzuem Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie  5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” w kwocie 3 050 235, 46 zł.

W listopadzie 2017 r. w  Muzeum Wsi Radomskiej zakończyła  się realizacja przedsięwzięcia pod nazwą. „Wymiana pięciu pokryć dachowych ze strzechy” realizowanego w ramach projektu „Wokół wiejskiej zagrody, modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w Muzeum Wsi Radomskiej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie  5.3 "Dziedzictwo kulturowe", Typ projektów: „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”.

W bieżącym zadaniu wyremontowane zostały dachy następujących obiektów:

  • Chałupa z Trzemchy Dolnej
  • Stodoła ze Skaryszewa
  • Stodoła z Iłży
  • Oborostajnia z Zawady Starej
  • Stodoła z Mąksów Nowych

Na czterech obiektach, zgodnie z etnograficznymi wytycznymi, zastosowano  pokrycie „na gładko”, przy użyciu wykręcaków układanych kłosiem ku dołowi, które tworzą gładką powierzchnie strzechy. Wyjątkiem jest strzecha na Stodole z Mąkosów Nowych.  Dach tego obiektu poszyty zosał „schodkowo”. Tego rodzaju pokrycie wykonuje się z wykręcaków układanych knowiem ku dołowi, które po przyszyciu do łat zostają jeszcze dodatkowo podcięte w knowiu.

Planowane efekty to ochrona ekspozycji skansenowskiej oraz renowacja krajobrazu kulturowego Muzeum Wsi Radomskiej.

Więcej informacji na temat wymiany pokryć dachowych: http://www.muzeum-radom.pl/muzeum-wsi-radomskiej/efrr/wymiana-pieciu-pokryc-dachowych-ze-strzechy/2208

Zakończono także prace przy Wiatraku z Wierzbicy. Przypomnijmy, że obiekt ten został przeniesiony do skansenu w 1986 r. i przez wiele lat pełnił funkcję muzealnej kawiarenki. Ze względu na potrzebę gruntownej konserwacji, obiekt został rozmontowany na poszczególne elementy, które następnie poddane zostały zabiegom konserwatorskim (kąpiel w wannach z impregnatem). Ponowy montaż budynku przeprowadzony został w nowym miejscu, a mianowicie w pobliżu Zespołu Wiejskiego. 

We młynie zamontowano dwa złożenia kamieni młyńskich. Jedno z nich, połączone w ciąg technologiczny z pytlem rękawowym, przeznaczone będzie do produkcji mąki. Drugie złożenie kamieni pełnić będzie funkcję śrutownika. Wewnątrz będzie także wialnia do czyszczenia ziarna oraz kaszarnia do produkcji kaszy gryczanej. Wykonano roboty elektryczne oraz przy instalacji odgromowej. Został także ukształtowany teren wokół wiatraka (roboty ziemne).

 

W ramach najnowszej inwestycji realizowanej w muzeum przeprowadzono remont zabytkowego kościoła z Wolanowa pw. Św. Doroty z 1749 roku. Prace konserwatorskie objęły m.in. mensy ołtarzy bocznych, chór oraz kruchtę zachodnią. Budynek został też przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dopełnieniem inwestycji był zakup i montaż organów kościelnych, co umożliwi organizowanie w przyszłości koncertów muzyki organowej. W ramach inwestycji wykonano zamontowano również zabytkowe dzwony w Dzwonnicy z Wielkiego.

   

Jednym z głównych zadań była też budowa „Małej Wioski” – miejsca odpoczynku, nauki i zabawy dla dzieci. Jest to stylizowana, dostosowana do wzrostu dzieci zagroda wiejska w mniejszej skali, z tradycyjnym wyposażeniem. Natomiast dla rodzin, z małymi dziećmi, przygotowano plac zabaw oraz miejsce odpoczynku.

   

Modernizację przejdzie także budynek kasy biletowej, powstanie pawilon ekspozycyjny, wyremontowane zostaną toalety. Przy wjeździe do skansenu pojawią się parkomaty, przed budynkiem kasy – biletomaty oraz kiosk multimedialny w budynku muzeum.

 

ms

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa