Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga

data utworzenia:
Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga

Muzeum Wsi Radomskiej w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze– Etap I dokumentacja" w  kwocie 70 000,00 złotych.

Zadanie będzie polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i drogowej dla budynku Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze – Oddział Muzeum Wsi Radomskiej , w którym zaplanowano ww. zakres prac inwestycyjnych w 2019 roku.

 

 

ms

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa