Muzeum w „Lasach”

Autor: Tekst: Paweł Wójcicki, Fotografie: Katarzyna Jendrzejczyk, Paweł Wójcicki
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”
Muzeum w „Lasach”

W dniach 25–26 października 2017 r. w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko odbyła się konferencja zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu pt. „Rola projektu rozwojowego Lasów Państwowych Zdrowa Żywność z Polskich Lasów ukierunkowana na poprawę ekosystemów leśnych, jako środowisko bytowania pszczół”.

            Tematy referatów były bardzo zróżnicowane. Poruszono między innymi zagadnienia dotyczące ogólnego pozyskiwania zdrowej żywności dostępnej z całego ekosystemu tj. grzybów, jagód, dziczyzny. Niemniej jednak szczególny nacisk położony był na propagowanie zapylaczy, które to przyczyniają się do zapylania roślin. Ich ochronę, zakładanie nowych siedlisk, odnowę nieużytków, oraz poprzez zakładanie barci, co przyczynia się do zwiększenia możliwości rozwoju pszczół żyjących w stanie dzikim. W tym programie biorą udział nie tylko bartnicy-pszczelarze, ale również na szeroką skalę nadleśnictwa, szczególnie z okolic Augustowa. Poza tym wskazano na dodatkowe korzyści płynące z zapylaczy tj. wytwarzanie miodu oraz pokazu jego pozyskiwania.

Przedstawiona przez referentów baza pożytkowa pszczół ma na celu zwiększenie udziału roślin miododajnych w środowisku naturalnym poprzez nasadzania oraz odpowiednią agrotechniczną gospodarkę łąkowo-rolną w kształtowaniu różnorodności biologicznej. W obecnym systemie gospodarki rolnej jest coraz więcej wielkopowierzchniowych, monokulturowych upraw w szczególności roślin wiatropylnych, co nie służy zróżnicowanej bazie pokarmowej zapylaczy.

Ciekawym zagadnieniem było przedstawienie miejskiego pszczelarstwa, programu „Pszczoły w Mieście”, gdzie jak wynikało według autorów z analizy biochemicznej miodu na zawartość metali ciężkich jest ona niższa niż w miodzie pozyskiwanym z terenów rolniczych. We wszelkiego rodzaju hodowli pszczół można powiedzieć, że wszystkie produkty pszczele są dodatkiem, z którego czerpią dochód pszczelarze. Głównym zadaniem oraz niewspółmiernymi korzyściami w istocie rzeczy jest zapylanie roślin, co przyczynia się do zwiększonej produkcji rolniczo-ogrodniczej i poprawienie całego ekosystemu.

Oprócz zagadnień o tematyce gospodarczo-ekonomicznej w trakcie konferencji wygłoszono również referaty dotyczące historii bartnictwa, prawa obelnego, zasad hodowli pszczół w barciach i tradycji pszczelarstwa.

Muzeum Wsi Radomskiej także skorzystało z zaproszenia i uczestniczyło w w/w konferencji prezentując wystawę pt. „Pszczelarstwo”, której celem było przedstawienie tematyki związanej z historyczną gospodarką i pracą pasieczną: pozyskiwaniem miodu, wosku, wyrobowi węzy, produkcji świec, hodowli matek pszczelich oraz przedstawieniem referatu na temat pszczelarzy z naszego regionu i wprowadzenie w klimat wystawy.

Bardzo ciekawy był pokaz współczesnego wykonywania barci przy użyciu sprzętu mechanicznego, co umożliwia ich produkcję na skalę „przemysłową”, a co za tym idzie możliwość większego i szybszego zadomowienia ich pszczołami. Odbył się również pokaz wchodzenie po leziwie w wykonaniu członków Bractwa Bartnego.

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa