Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

Autor: Tekst i foto. D. Maciąg
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych
Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Obszarów Wodno-Błotnych potocznie nazywany Światowym Dniem Mokradeł lub po prostu Dniem Bagna. Święto obchodzone jest od 1997 r. przypomina o podpisanej 2 lutego 1971r. konwencji ramsarskiej.

Konwencja Ramsarska – układ międzynarodowy dotyczący ochrony przyrody podpisany w irańskim mieście Ramsar na Morzem Kaspijskim przez 160 krajów. Konwencja weszła w życie 21 grudnia 1975r. Pełna nazwa tego aktu brzmi: Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego.

Głównym założeniem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako wodno – błotne w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i pojedynczych  elementów tworzących różnorodność biologiczną: biotopów wodno – błotnych, zbiorowisk roślinnych, cennych gatunków fauny i flory.

Celem obchodów Dnia Mokradeł jest poszerzanie wiedzy społeczeństwa o roli ekologicznej i gospodarczej obszarów wodno – błotnych.  Jest to 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników wodnych, naturalnych lub sztucznych, stałych lub okresowych o wodach stojących lub płynących, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi. Najważniejszą rolą mokradeł, a zwłaszcza torfowisk jest magazynowanie wody. Są to naturalne zbiorniki retencyjne, dzięki którym zwiększa się zasób wód podziemnych. Tereny przylegające do rzek przejmują fale powodziowe zapobiegając w ten sposób zalaniom wsi i miast nadrzecznych. Są środowiskiem życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Gromadzą organiczny węgiel i azot, są biofiltrami oczyszczającymi wodę krążącą w środowisku z zanieczyszczeń biogennych i metali ciężkich. Kształtują klimat i krajobraz.

Konwencję obejmuje 1933 obszary o łącznej powierzchni 189 mln ha. Za wdrażanie w Polsce postanowień konwencji odpowiedzialny jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W Polsce jest 13 obszarów przyrody chronionej (łącznie ponad 145 tys. ha) wpisanych na listę konwencji ramsarskiej.

Koło przyrodnicze „Tropiciele Przyrody” z PSP nr 25 w Radomiu wraz z opiekunką Panią Agnieszką Figarską-Siwiec zapoznali się z przyrodą obszarów bagiennych Doliny Kosówki na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Wycieczkę po bagnach uczniowie zakończyli wyłożeniem paszy dla saren i ziarna dla ptactwa.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa