„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”

Autor: Paweł Wójcicki, Fot. P. Wójcicki
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”
„OJCZYSTĄ PRZYRODĘ – POZNAJĘ, CHRONIĘ”

Pod takim tytułem odbyła się w dniu 17 listopada br. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu konferencja zorganizowana przez Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Radomiu i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu we współpracy z Zarządem Świętokrzysko-Radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Oddział w Radomiu.

            Otwarcia, powitania gości i przedstawienia prelegentów dokonali organizatorzy konferencji: Pan dr inż. Andrzej Matysiak - dyrektor RDLP w Radomiu oraz Pani Elżbieta Molenda - prezes Zarządu Okręgu LOP w Radomiu.

            Odczytania pierwszego referatu pt. „Najcenniejsze gatunki owadów występujące w regionie radomskim” oraz prezentacji zdjęć dokonał Pan Marek Miłkowski – przyrodnik. Autor przedstawił poszczególne gatunki motyli chronionych jako zapylaczy roślin. Chrząszcze i ich larwy żyjące w różnych środowiskach przyczyniające się do rozkładu masy organicznej i ich znaczenie w przyrodzie. Stwierdził, że występowanie i rozwój owadów uzależniony jest od ekosystemu,w jakim przebywają. Zwrócił uwagę na potrzebę ochrony i tworzenie naturalnych warunków bytowania owadów poprzez wykonywanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych nieużytków oraz budowę zbiorników wodnych w przypadku owadów błonkoskrzydłych.

            Na zlecenia Nadleśnictwa Zwoleń został przedstawiony film pt. „Tamta Strona Lasu.Nadleśnictwo Zwoleń” autorstwa Pana Sławomira Wąsika ukazujący walory turystyczno- przyrodnicze lasu i rezerwaty występujące na terenie nadleśnictwa oraz funkcje jaką pełnią poszczególne gatunki roślin i zwierząt w ekosystemie. Gatunki chronione, ich występowanie oraz sposób ochrony.

Pan Sławomir Wąsik - przyrodnik, fotograf, filmowiec, autor książek i albumów o zwierzętach przedstawił nową pozycję pt. „WILKI - eseje, Wilk – Człowiek – Przyroda”. Opowiedział o swoich doświadczeniach i przygodach ze spotkań z wilkami, zwyczajach, hierarchii w watasze, i roli jaką pełnią w przyrodzie a także zaprezentował zdjęcia jak powstała książka.

Pani Dorota Wólczyńska z ZO LOP w Radomiu przedstawiła edukację przyrodniczo- ekologiczną szkolnych kół LOP regionu radomskiego pod hasłem ”Przedszkole/Szkoła Przyjazne Środowisku”. Młodzież uczestniczyła w takich akcjach ekologicznych jak: sadzenie drzewek, organizacja festynów, warsztatów         i konkursów przyrodniczych, rozwieszanie plakatów, udział w sadzeniu lasu, spotkania z ekologami, zbieranie surowców wtórnych, prezentacja zagadnień związanych z segregacją śmieci, szukanie dzikich wysypisk śmieci i udział w akcjach „Sprzątanie Świata”.

             Na zakończenie odbyło się podsumowanie konkursu „Najlepiej pracujące koło LOP” oraz wręczenie nagród opiekunom szkolnych kół przez gospodarzy konferencji.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa