Powołanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

Autor: Tekst: Karol Drózd data utworzenia:
Powołanie Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej

13 czerwca 2016 w Gliwicach odbyła się konferencja powołująca Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, w której brali udział pracownicy Muzeum Wsi Radomskiej. Wystąpienia prelegentów  dotykały problematyki związanej z zachowaniem i konserwacją dawnych budynków poprzemysłowych oraz obiektów mechanicznych. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z powstaniem Szlaku Zabytków Techniki, na który składa się grupa zabytkowych obiektów przemysłowych. Konferencja odbyła się w specjalnie zaadoptowanym budynku dawnej Cechowni znajdującej się na terenach byłej kopalni w Gliwicach, która przedstawiana była jako przykład wykorzystania zabytków sztuki inżynieryjnej do nowych celów. Po zaprezentowaniu wniosków nastąpiło podpisanie aktu powołującego Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, którego sygnatariuszami byli także pracownicy naszego Muzeum.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa