Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej

Na wystawie „Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej” prezentowane są kościoły wraz z ich wyposażeniem, dzwonnice oraz nagrobki cmentarne. Przedstawione fotografie wykonano podczas objazdów terenowych zrealizowanych w latach 2016–2017. Za obszar badawczy przyjęto historyczne granice Puszczy Kozienickiej. Przyjmuje się, że pierwotnie ów kompleks leśny był określony widłami rzek Wisły, Pilicy i Mlecznej oraz drogą Radom–Zwoleń–Puławy. Zbierając materiały fotograficzne zwrócono uwagę na zabytkowe kościoły, czyli budowle wzniesione przed II wojną światową oraz parafialne cmentarze rzymskokatolickie. Ekspozycja koncentruje się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie świątyń. Ukazuje także wybrane elementy kościelnego wnętrza w postaci ambon, chrzcielnic i ściennych malatur. Zdjęcia nekropolii prezentujące bramy cmentarne oraz poszczególne rodzaje nagrobków zostały podzielone na dwie główne części. Pierwszą grupę stanowią przykłady nagrobnych pomników elity społeczno-finansowej, wykonane w kamieniu i żeliwie, głównie w stylu neoklasycznym, romantycznym i neogotyckim. Druga grupa przybliża różne formy mogił ludowych, na których umieszczano krzyże robione z drewna oraz elementów metalowych.

 

Wystawa prezentowana jest od 3 września 2017 r. w Kurniku z Konar.

Wernisaż wystawy 3 września 2017 r. godzina 15.30 w Kurniku z Konar.

 

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa