Regulamin dla zwiedzających Muzeum Wsi Radomskiej

Autor: ZSk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 /2016 Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu z dnia 2.02.2016 r.

 

 

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

 

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy wszystkich obiektów Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu (zwanym dalej „Muzeum”).
 2. Muzeum jest czynne przez cały rok, z wyłączeniem dni wymienionych w pkt 5.
 3. Muzeum jest czynne dla zwiedzających w godzinach:

  1.od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka

poniedziałek - piątek       9.00 – 17.00

sobota - niedziela            10.00 – 18.00

2.od Festiwalu Ziemniaka do Niedzieli Palmowej

poniedziałek - piątek       9.00 – 15.30

sobota - niedziela            10.00 – 15.00

 1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających: w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, 1 maja, 3 maja, 15 sierpnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 2. Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: w Nowy Rok, 6 stycznia, w Wielką Sobotę, w Niedzielę Wielkanocną, Boże Ciało, 1 listopada, 11 listopada, w Wigilię, w pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
 3. W poniedziałki wstęp do Muzeum jest bezpłatny
 4. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum.
 5. Ekspozycje mogą być udostępniane poza godzinami otwarcia Muzeum wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum.

§ 2

 1. Muzeum może być zwiedzane indywidualne lub w zorganizowanych grupach liczących maksymalnie 25 osób.
 2. Zwiedzanie wnętrz ekspozycji muzealnych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
 3. Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o pełnych godzinach i trwa około 2 godzin.

  W sezonie letnim, od Niedzieli Palmowej do Festiwalu Ziemniaka przewodnik rozpoczyna oprowadzanie:

poniedziałek–piątek: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00

sobota–niedziela 10.00, 12.00, 14.00, 16.00W sezonie zimowym, od Festiwalu Ziemniaka do Niedzieli Palmowej przewodnik rozpoczyna oprowadzanie:

poniedziałek–piątek: 9.00, 11.00, 13.00

sobota–niedziela: 10.00, 12.00, 13.00

4. Dla osób z dysfunkcją wzroku istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu (iPoda) wraz z nagraną audiodeskrypcją dotyczącą zwiedzanych obiektów. Wzór wniosku o wypożyczenie sprzętu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
5. W muzeum obowiązuje ruch pieszy.
6. W Muzeum dopuszcza się jazdę na rowerze.

§ 3

 1. Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu.
 2. Na godzinę przed zamknięciem Muzeum kasy nie sprzedają biletów wstępu.
 3. Bilet wstępu należy zachować do kontroli.
 4. Do kontroli upoważnieni są pracownicy Muzeum: Wewnętrzna Służba Ochrony oraz przewodnicy muzealni.
 5. Wysokość opłat za wstęp do Muzeum oraz inne świadczone usługi wprowadzane są odrębnymi zarządzeniami Dyrektora.
 6. Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:
 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronach umowy  o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 4. osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 5. kombatantom.

9.     Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym  Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony zabytków (ICOMOS),
 4. dzieciom do lat siedmiu,
 5. posiadaczom Karty Polaka.
 1. Osoby uprawnione do zwolnienia lub ulgi w opłacie za wstęp do Muzeum zobowiązane są do okazania stosownego dokumentu.

 

§ 4

 1. Wykonywanie zdjęć do celów niekomercyjnych jest bezpłatne.
 2. Wykonywanie zdjęć w celach komercyjnych (sesje ślubne, komunijne) jest odpłatne według cennika.
 3. Szczególne potrzeby w zakresie fotografowania i filmowania obiektów oraz ekspozycji muzealnych rozpatrywane są indywidualnie.
 4. Zwiedzający na terenie Muzeum mogą poruszać się tylko po wyznaczonych trasach i przebywać wyłącznie w obiektach udostępnianych do zwiedzania z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 

§ 5

 1. W Muzeum obowiązuje zakaz:
 1. dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
 2. niszczenia zieleni (zrywania kwiatów, roślin ozdobnych, łamania gałęzi itp.),
 3. palenia tytoniu
 4. wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 5. dotykania i dokarmiania zwierząt muzealnych,
 6. rozniecania ognia,
 7. wchodzenia na teren upraw i ogródków,
 8. wprowadzania psów bez smyczy i kagańca.
 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

   

§ 6

 1. Zgody Dyrektora lub osoby upoważnionej wymaga:
  1. wjazd pojazdów na teren Muzeum,
  2. prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji).
 1. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji, organizowanych imprez oraz cen biletów zamieszczone są przy kasie biletów oraz na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-radom.pl
 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor w formie pisemnej.
 4. Muzeum jest chronione całodobowo przez Wewnętrzną Służbę Ochrony Muzeum Wsi Radomskiej.

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.11.1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 987),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.06.2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z 2008 r. Nr 160 poz. 994),
 3. Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w sprawie Regulaminu zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

 

Powrót to listy
Zobacz także
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa